Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Nevenka Hrovatin

Ključna beseda200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Slovenija1565 53332 321441 13 
analiza1112112224 224461 21 
energetika 3 2 21151 143251 15 
mednarodne primerjave 54212114    112  1  
EU 22 12314  114 1  1 1
trg1223121 13   322     
električna energija 1   2  1   2214   4 
zakonodaja 221   14   1 211    
obnovljivi viri energije      1 21 11  2   3 
financiranje 112 112     11      
podjetje11 2 1112      1     
telekomunikacije 131  1 12     1     
trendi 11      2  11 2   1 
regulacija 211  1    1  12     
cena 12 12        2 1    
investicije 1 1 1     11  3   1 
ekonomski vidik        11 11     14 
liberalizacija1411 1       1       
infrastruktura  1 11 11      1  11 
razvoj   1    12   121     
efektivnost   2  111   1   1  1 
stroški  13 11 2            
tehnologija   1 1     1   1  12 
varstvo okolja      1    11  2  11 
case study  11 1 21     1      
modeli 1 1 1  2      1     
energetics             1 12   2
privatizacija 22  2               
raziskave 1    1      11 1 1  
javno-zasebno partnerstvo      11     12      
trgovanje        11    12     
uspešnost poslovanja1      11     11     
analysis             12 1   1
storitve111  1  1            
ekologija        1  1   1   1 
market             1 11   1
Bosnia and Herzegovina              1 1   2
Indija     1 1     11      
okolje  1   11          1  
ocene 1         1   2     
primeri  1          11    1 
strategija   1       1   2     
Italija   1 1 1       1     
management  1    1      1    1 
poslovanje podjetja1      11      1     
Avstrija     1  1      1     
distribucija 1   1         1     
odločanje     1         2     
mreže  1     1      1     
produkcija     1      1  1     
dobavitelji     1         2     
pogodbe 1 1          1      
ponudba        11    1      
javne finance 1     1    1        
elektrogospodarstvo 1   2               
informacijska tehnologija  1 1 1              
javno podjetje 2     1             
lastništvo  11 1               
mobilna telefonija  21                 
struktura  3                  
zdravstvo  12                 
zdravstveno varstvo  12                 
konkurenca   1 1 1             
elektroenergetika 1 1    1            
public-private partnership              2     1
ekonomika prehoda  2         1        
BIH            2 1      
javni sektor     1 1   1         
telefon  1   1  1           
ceste     1 11            
Madžarska 1     11            
oblikovanje cene        2     1      
direktive ES     1   1  1        
poraba     1 1           1 
electricity            1   1   1
politika        1   1      1 
reforme     1      1        
sistemi  1        1         
povpraševanje        1     1      
pospeševanje     1      1        
gibanje cen  1            1     
investicijski skladi  2                  
Švedska            1     1  
sončna energija         1     1     
varnost                   2 
tržna struktura 1       1           
indikatorji            1  1     
uravnotežen razvoj      2              
India             11      
bolnišnice   2                 
nadzor vodenja podjetja     1        1      
plače           1  1      
komunalne dejavnosti      1       1      
lokalna samouprava     1      1        
development             11      
upravni postopek       1       1     
varstvo zraka         1 1         
Nemčija        1   1        
zavodi 1    1              
trgovina 1         1         
emisijski kuponi           1   1     
financing              1     1
subvencije        2            
tehnološki razvoj 1             1     
enotni trg     1       1       
regionalni razvoj      1      1       
PTT11                   
gradbeništvo       11            
konkurenčnost         1   1       
rudarstvo        1      1     
investments               1    1
varčevanje   1    1            
vrednotenje       1        1    
vrednost 1           1       
Velika Britanija 1   1               
društva  1     1            
prodaja   1 1               
evaluation               11    
klimatologija         1     1     
ekonomski razvoj      1      1       
neprofitne organizacije  1     1            
energija   1   1             
sredstva 1      1