Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Nevenka Hrovatin

Ključna beseda20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020
Slovenija1565 53332 321441 13
analiza1112112224 224461 21
energetika 3 2 21151 143251 15
mednarodne primerjave 54212114    112  1 
trg1223121 13   322    
EU 22 12314  114 1  1 
električna energija 1   2  1   2214   4
zakonodaja 221   14   1 211   
obnovljivi viri energije      1 21 11  2   3
financiranje 112 112     11     
telekomunikacije 131  1 12     1    
podjetje11 2 1112      1    
regulacija 211  1    1  12    
cena 12 12        2 1   
trendi 11      2  11 2   1
investicije 1 1 1     11  3   1
ekonomski vidik        11 11     14
liberalizacija1411 1       1      
infrastruktura  1 11 11      1  11
efektivnost   2  111   1   1  1
razvoj   1    12   121    
stroški  13 11 2           
tehnologija   1 1     1   1  12
case study  11 1 21     1     
varstvo okolja      1    11  2  11
privatizacija 22  2              
raziskave 1    1      11 1 1 
modeli 1 1 1  2      1    
storitve111  1  1           
trgovanje        11    12    
javno-zasebno partnerstvo      11     12     
uspešnost poslovanja1      11     11    
poslovanje podjetja1      11      1    
Italija   1 1 1       1    
analysis             12 1   
strategija   1       1   2    
ocene 1         1   2    
energetics             1 12   
management  1    1      1    1
ekologija        1  1   1   1
Indija     1 1     11     
primeri  1          11    1
okolje  1   11          1 
javne finance 1     1    1       
odločanje     1         2    
zdravstvo  12                
javno podjetje 2     1            
elektroenergetika 1 1    1           
poraba     1 1           1
struktura  3                 
politika        1   1      1
mreže  1     1      1    
zdravstveno varstvo  12                
konkurenca   1 1 1            
produkcija     1      1  1    
ekonomika prehoda  2         1       
mobilna telefonija  21                
pogodbe 1 1          1     
lastništvo  11 1              
market             1 11   
Madžarska 1     11           
oblikovanje cene        2     1     
ceste     1 11           
distribucija 1   1         1    
dobavitelji     1         2    
javni sektor     1 1   1        
ponudba        11    1     
Avstrija     1  1      1    
direktive ES     1   1  1       
informacijska tehnologija  1 1 1             
telefon  1   1  1          
BIH            2 1     
elektrogospodarstvo 1   2              
India             11     
enotni trg     1       1      
komunalne dejavnosti      1       1     
plače           1  1     
nadzor vodenja podjetja     1        1     
development             11     
vrednost 1           1      
public-private partnership              2     
neprofitne organizacije  1     1           
uravnotežen razvoj      2             
energija   1   1            
varčevanje   1    1           
gradbeništvo       11           
zavodi 1    1             
prodaja   1 1              
PTT11                  
investicijski skladi  2                 
bolnišnice   2                
Velika Britanija 1   1              
subvencije        2           
sredstva 1      1           
Nemčija        1   1       
pospeševanje     1      1       
reforme     1      1       
regionalni razvoj      1      1      
lokalna samouprava     1      1       
varstvo zraka         1 1        
društva  1     1           
tržna struktura 1       1          
sistemi  1        1        
trgovina 1         1        
konkurenčnost         1   1      
ekonomski razvoj      1      1      
electricity            1   1   
indikatorji            1  1    
evaluation               11   
gibanje cen  1            1    
sončna energija         1     1    
vrednotenje       1        1   
emisijski kuponi           1   1    
klimatologija         1     1    
Švedska            1     1 
povpraševanje        1     1     
upravni postopek       1       1    
varnost                   2
rudarstvo        1      1    
tehnološki razvoj 1             1    
Bosnia and Herzegovina              1 1