Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: David Hladnik

Ključna beseda200520062007200820092010201120122013201420152016
smreka1125        
lesna zaloga11 31   1  1
gozdna inventura     1  4  2
sestojna zgradba131 1      1
debelinski prirastek  15        
Natura 2000  21    2   
Picea abies  14        
bukev 1 2       1
Pokljuka   3    1   
zgradba sestoja  13        
vzorčne ploskve   2    1   
zgradba sestojev   2    1   
sestoji1 1  1      
jelka   3        
osutost krošenj  12        
gozdni rezervati        1  2
sestojna karta     1 1    
Mašun 1 1        
tarife1       1   
GIS  1  1      
gozdni habitatni tipi  1     1   
gozdni sestoji   2        
gozdnogojitveno načrtovanje  1  1      
osutost krošnje   2        
gozdni rob  2         
sprememba krajine  2         
gozdnogospodarsko načrtovanje  1  1      
nižinski gozdovi  2         
fotointerpretacija  1  1      
kontrola natančnosti     1     1
Jurjeva dolina 1         1
digitalni stereoploter       1 1