Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Gregor Serša

Ključna beseda201520162017
radiološka tehnologija12 
elektroporacija  2
eksperimentalne novotvorbe  2
miši  2
plazmidi  2
genska terapija  2