Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Janja Marc

Ključna beseda2008200920102011201220132014201520162017201820192020
osteoporoza5822    13   
metode263          
kostnina2222         
kostna premena1113  1      
kostna remodelacija11    31 1   
diagnostika1311         
genotipizacija2 121        
oksidativni stres 11   2 1    
osteoartroza1     21   1 
zdravljenje 3  1 1      
RANKL11   1 1   1 
nosečnice    221      
živo srebro    121      
statistične metode  111 1      
molekulsko kloniranje       112   
verižna reakcija s polimerazo      111 1  
genetika12           
mikroRNA        12   
mineralna kostna gostota      1 11   
statistična analiza    1 11     
polimeraza 21          
farmakogenetika    1  2     
sekvenčna analiza2       1    
polimorfizmi1 2          
patogeneza 1    1    1 
matične celice          1 1
izolacija DNA 1  1        
polimorfizem 1   1       
prosti radikali      1 1    
vpliv MeHg     11      
biokemični kazalci 1     1     
superoksidna dismutaza      1 1    
antioksidativni encimi      2      
izražanje     11      
analiza polimorfizmov       2     
težke kovine    2        
kostna prenova       11    
signalna pot Wnt       11    
testosteron 5-alfa-reduktaza       2     
osteoblastna celična kultura     11      
toksikokinetika živega srebra    1 1      
inzulinska rezistenca2            
merjenje izražanja genov       1  1  
gensko izražanje 1         1 
PPARG  11         
biokemijski kazalci   1  1      
vitamin D 1         1 
osteoblasti          11 
analiza11