Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Odon Planinšek

Ključna beseda20082009201020112012201320142015201620172018
trdne disperzije 114 511111
karvedilol   213111  
pomožne snovi     2112 1
tablete   21111   
kokristali  12 21    
diferenčna dinamična kalorimetrija   1 31    
klaritromicin1  112     
izdelava trdnih disperzij     311   
tabletiranje   1 12 1  
pretočne lastnosti   21  1   
polimorfizem1  11 1    
farmacevtska tehnologija   1 1   11
topnost učinkovin   11    1 
morfologija delcev 1   2     
naproksen       1 11
laktoza     11   1
mezoporozni silicijev dioksid      1  11
sferična kristalizacija      11  1
oblaganje tablet   1 1     
titanov oksid       11  
amorfna oblika snovi    2      
trdne farmacevtske oblike   2       
termična analiza     11    
stisljivost       11  
raztapljanje učinkovin      1 1  
prahovi   1    1  
sušenje z razprševanjem      1  1 
vrstična elektronska mikroskopija1    1     
hidroklorotiazid     11    
sejalna analiza   1  1    
kompaktibilnost      1 1  
topnost zdravilnih učinkovin   1 1     
priprava kokristalov     2     
flukonazol  1  1     
analiza vzorcev    11     
kristalna oblika snovi    2      
prirejeno sproščanje   1    1  
ogrodne tablete1         1
polimeri1        1 
izdelava jedrnih tablet   1 1     
kompresibilnost      1 1  
izdelava     11    
sproščanje učinkovin1        1 
oblaganje farmacevtskih oblik   1 1