Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Igor Locatelli

Ključna beseda20142015201620172018
metaanaliza1 51 
poraba zdravil 2 1 
učinkovitost1 1 1
stroški zdravljenja1 1  
klinične raziskave   2 
probiotiki  1 1
kumarin  2  
mikrobiološka kakovost 2   
tromboembolični dogodki  2  
bolnišnično okolje 2   
bolnišnične okužbe 2   
farmakološko zdravljenje11   
hiperaktivnost   11
metilfenidat1 1