Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Vlado Dimovski

Ključna beseda200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
Slovenija22667161276877112152  12
analiza    332624733251731232
podjetje 122644522532134212  
case study  33210522322 2 62 1 2
raziskave     1352242 14134  31
management 2 12542142122542 121
modeli1111552413111222111  
učeča se organizacija 11 33361411 111  1 1
vodenje    11 2 521212611 11
poslovanje podjetja1 11 2 215 31112211  
strategija 12   32 212 123 1  1
kadri 1 1 2121152   221   
uporaba človeških zmogljivosti 1      123311251    
uspešnost poslovanja  2 1 1124 1111221   
razvoj1 1  2112212  16     
manager 1   122 2 11233   1 
znanje 1   22523     31    
mednarodne primerjave1 42222211 11        
motiviranje  1   1212311  3   2 
EU1 2 221 2     22   1 
primeri1     1 1 22 1212  1 
trendi 11  13111     32    
obvladovanje znanja 1  1 13131    11    
zavarovalstvo  211   1 311  21    
organizacija 11 121 11 2  1 11   
izobraževanje  1 231 2  2  1      
projekti    13 31   1 12     
podjetništvo  1 13 11     13     
spremembe   112    32 1   1   
banke2 1  1  12 1  12     
zakonodaja  1  22 1  1  11   1 
financiranje   1111  12 1  2     
kultura podjetja 1     1 11  11 2  1 
bančništvo2       12 1  12     
psihologija      13 21   2      
informacijska tehnologija 11  1111111         
investicije11 1  1  12   11     
energetika      1 23     21    
majhna podjetja  12 1 3       11    
komuniciranje      12  2   21    1
zadovoljstvo       2  2    21  1 
čustvena inteligentnost      12 2 1 1 1     
pospeševanje  1    2  1   13     
tehnologija      12121   1      
okolje  1     2111   1  1  
reševanje problemov     11  21   2 1    
trg      1  2 1   3     
planiranje     1   1 1 111   1 
medosebni odnosi      12 11   11     
metode      3   2    1  1  
šolstvo      2    1  12    1
ekonomski razvoj  1   211 1    1     
delovna uspešnost          31   2   1 
krize     1   211  11     
teorija   11    1111  1     
trg delovne sile  1 1 11      21     
kontrola   1  1    1   3    1
poslovno okolje  1 22 1 1           
informatika     1 11  1   1  1  
kultura         1  1 12 1   
meritve    1 1    2    2    
sistemi    211    1    1    
storitve  111 1    1   1     
plin      1 13     1     
zavarovalni zavodi  11    1      21    
zdravstvo  11 11      1 1     
industrijsko podjetje     2   2 1   1     
struktura  1       1    1 2   
sposobnosti     11        21    
plače     11    21        
neprofitne organizacije     1 1 2     1     
organizacijske strukture       1  2  2       
inovacije    1  1   1  11     
analysis             11 111  
institucije       31  1         
srednja podjetja  1    3       1     
strateško planiranje     21        2     
delovno mesto   1      1    2   1 
zaposlovanje  1       1   12     
vrednote        12       1 1 
vrednotenje      1 2   1  1     
nagrade      11  12         
Evropa     11  1 1  1      
komparacije     11    1   1   1 
kvaliteta       11 1 1  1     
bančno poslovanje1        1    12     
odločanje 1         1   1 1   
obnovljivi viri energije      1 111          
Slovenia               1  12 
ekonomska rast      21       1     
socialni vidik      1111           
poslovno komuniciranje    21         1     
infrastruktura      1  1 1        1
ekonomski vidik    2  1 1           
leadership             11 1  1 
uravnotežen razvoj  1   1 1    1       
Zavarovalnica Triglav        1 1    11    
človeški kapital  1   1   1   1      
informacijski sistemi    12     1         
strateški management    11       1 1     
reforme      2   1   1      
teamsko delo       2  1         1
nagrajevanje          111 1      
poslovni proces      1 1      1  1  
finance111        1         
tipi         11    1   1 
karakteristike 1   3               
združitve podjetij1 1            1  1  
telekomunikacije    21     1         
donos11  1   1            
inovativnost      1       12     
Avstrija    1  3             
kariera      1   1   1    1 
vzajemni skladi11  1     1          
Nemčija   1 1     1         
trgovinsko podjetje    1    1     1     
občine  1  1     1         
zaposlenost  1   1   1          
privatizacija    1 1    1         
ocene      1 1  1         
javne finance         1 1   1     
vodenje projektov       11   1        
obvladovanje tveganj            1  2     
Makedonija      2   1          
pogajanje      1       11     
odličnost       2    1        
neposredne tuje investicije      2   1          
cilj 1  1     1          
varstvo okolja     1    1    1     
sodelovanje  1 11               
gospodarstvo  11  1              
žensko delo              11   1 
psihologija osebnosti 1  1 1              
izvajanje    111              
ustvarjalnost          11  1      
turizem  1   1       1      
davki   1      1   1      
prestrukturiranje       1 1    1      
internacionalizacija    11 1             
tveganje    1       1     1  
efektivnost    11            1  
ZDA  2  1               
delo               1   2 
informacije      1 1     1      
programi          2        1 
Velika Britanija   111               
changes             11    1 
stroški          1    1  1  
stres   1      1    1     
majhno podjetje     3               
konkurenčnost      11  1          
prevzemi podjetij  1            1  1  
inteligenca       1  1  1       
izbira   1           1 1   
sodstvo     1 11            
podjetnik    11         1     
lokalna samouprava     1    11         
ponudba    1   11           
izboljšave               21    
članstvo1   1    1           
enterprises             1 1   1 
trženje  1            1  1  
cena         1     1 1   
trg kapitala   11         1      
standardi     1 1       1     
bolnišnice     11        1     
demografija       2            1
elektronsko poslovanje  1 1  1             
finančne institucije  1 1  1             
RITES             2       
predvidevanje2                    
predpisi2                    
Graz University of Technology              2      
delnice 1 1                 
mednarodne ekonomske integracije1   1                
Hrvatska       1    1        
nevladne organizacije         11          
kodeksi      11             
Švedska   1   1             
zdravstveno varstvo      11             
izvoz   1   1             
etika      11             
poslovna morala      11             
metodologija    1   1            
trgovanje    1   1            
subvencije       2             
trgovina     1 1             
mladina    1 1              
benchmarking  1   1              
EMU    11               
razvojna strategija  1  1               
evro    11               
pravni vidik   1 1               
poslovne finance   1 1               
poslovna strategija    11               
ekonomika prehoda     11              
Italija     11              
brezposelnost  1   1              
problematika   1 1               
mednarodno poslovanje   1 1               
sodišča     1  1            
inovativno poslovanje    1     1          
permanentno izobraževanje    2                
neverbalno komuniciranje      1   1          
ekonomska politika    1     1          
svet   11                
vrednostni papirji    1     1          
življenjsko zavarovanje          11         
regulacija           2         
javno podjetje       1   1         
pokojninsko zavarovanje   1      1          
regionalni razvoj  1       1          
lastništvo1         1          
koncesije    1    1           
kmetijstvo  1  1               
Salonit Anhovo     2               
mednarodno trženje   1 1               
povpraševanje        11           
avtomobilska industrija       1 1           
družbena odgovornost         11          
investicijski skladi 1  1                
obveznice 1  1                
kapital        1  1         
raziskovalno delo  1         1        
entrepreneurship              1    1 
škoda          1     1    
sestanki              11     
mediji               11    
izobrazba      1        1     
strategy             1     1 
nadzorni odbor     1         1     
bančni sistemi1              1     
učni programi              11     
research              1 1    
human resource management              1 1    
šport     1          1    
banking             1    1  
medkulturno delovanje      1             1
javni sektor      1        1     
culture              1    1 
staranje           1        1
company performance             1   1   
sredstva               1   1 
business efficiency             1   1   
spol               1   1 
nakup      1          1