Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Marko Robnik Šikonja

Ključna beseda2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
računalništvo1111113851        
diplomske naloge11 111382         
strojno učenje1  61142453332  
računalništvo in informatika   810841        
visokošolski strokovni študij   8851         
obdelava naravnega jezika     1 222 1134 
univerzitetni študij11 3531         
klasifikacija    11 23  4  1 
model BERT            3311
umetna inteligenca      2 12 11   
vizualizacija   313          
spletna aplikacija     322        
globoke nevronske mreže         11 122 
slovenski jezik     1 31     1 
procesiranje naravnega jezika    1  121    1 
gručenje    1  211  1   
podatkovno rudarjenje    1 2 12      
magisteriji  1   31        
natural language processing           11 3 
nevronska mreža       2 1 1 1  
vejica       5        
nevronske mreže    1  1 1  2   
globoko učenje         12 1   
jezikovni korpus       22       
deep learning           2  2 
organizacija konferenc       2 1      
porazdeljeno računanje    1 2         
vektorske vložitve besed           2  1 
kombinatorična optimizacija    1       11  
naivni Bayesov klasifikator    1    2      
analiza besedil       2 1      
genetski algoritmi    2  1        
jezikovni model        1  1 1  
naključni gozdovi   11  1        
analiza sentimenta        2     1 
ločila       3        
Twitter        11    1 
Ravenove progresivne matrice      2         
DiscoMLL      2         
porazdeljeni naključni gozdovi      2         
ACT-R      2         
sumarna oblika      2         
kognitivne arhitekture      2         
Parkinson's disease           1 1  
računalniško modeliranje mišljenja      2         
inteligenčni testi      2         
razložljiva umetna inteligenca            11  
statistično strojno prevajanje        2       
MapReduce      2         
Disco      2         
generalizacija      2         
ogrodje za vizualizacijo geografskih podatkov      2         
občine v Sloveniji      2         
vizualizacija geografskih podatkov      2         
preiskovanje      2         
ekspektiminimaks      2         
razvrščanje   11           
matrika sosednosti   11           
kosinusna podobnost    11          
tekstovno rudarjenje    11          
konvolucijske nevronske mreže         11     
evolucijsko računanje    1     1     
razporejanje člankov       2        
tršet      2         
nepopolna informacija      2         
zdravila      2         
hierarhije      2         
interakcije zdravil      2         
interakcije      2         
optimizacija z rojem delcev    1    1      
LexiComp      2         
ontologije      2         
funkcije koristnosti      2         
hiperkaliemija      2         
povezovalna pravila s funkcijo koristnosti      2         
word embedding           11   
posplošena povezovalna pravila      2         
povezovalna pravila      2         
umetno življenje    1  1        
jezik       2        
lema       2        
klasifikacijska točnost       2        
klasifikator       2        
neural networks          1   1 
machine learning             11 
krn       2        
moment       2        
algoritmi     1 1        
protipomenke           1  1 
atribut       2        
vzratno širjenje napake       2        
gradientni spust       2        
klasifikacijski model       2        
Macedonian language             11 
večkriterijska optimizacija       2        
pametna stavba       2        
SloBERTa              11
evolucijski algoritem       2        
Pareto optimalnost       2        
medjezikovni prenos            1  1
LanguageTool       2        
korpus Lektor       2        
cross-lingual transfer             11 
hevristično preiskovanje 1 1            
konvolucijska nevronska mreža       2        
konvolucija       2        
nevron       2        
sopomenke           1  1 
besedilo       2        
rudarjenje mnenj        2       
označevanje besedil        1     1 
language models            1 1 
modrost množic   2            
jezikovne tehnologije     1 1        
graf   1         1  
Sloleks         1    1 
arhitektura transformer              2