Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Rafael Mihalič

Ključna beseda20142015201620172018201920202021
obnovljivi viri energije 121    
elektroenergetski sistem111  1  
odklopnik 111    
EES  3     
distribucijsko omrežje11    1 
daljnovod  1  1  
FACTS  2     
električna energija 11     
fosilna goriva 1 1    
globalno segrevanje  11    
energetski preobrat   2    
vetrne elektrarne  11    
pretoki moči1 1     
tranzientna stabilnost11      
soproizvodnja toplote in električne energije 11     
napetostna stabilnost1 1     
elektromagnetno sevanje 11