Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Jurij Jaklič

Ključna beseda20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
informatika 144348313217109212547 2644
informacijska tehnologija198139106223476211124  424
informacijski sistemi 48104576615366111412 1 1 
analiza  3 222435255211258 2313
case study 1465232511152  5 5  141
podatki 1244113442222 113511413
Slovenija16661443432421 41      
poslovna inteligenca        581443 825 2221
podjetje 324423235 21  8 2   1 
poslovni proces   2341327252  321 1112
modeli 114111236 222 412 2121
informacije 1322132543111 2    11 
management 11311214411 2 322   21
raziskave 2   1  11 4211624 1221
baze podatkov  321232521    313 1  1
informatics         1   3  1412652
poslovanje podjetja  12324222 1 1 4       
primeri 1 1     1 121 53 11221
programi1131  21 41 1 1213     
kvaliteta   11  1322111 2 11 1 3
software 112 232  1 2  322     
projekti 1 311124321   1       
Internet15232 2111  1  1       
elektronsko poslovanje 323311 11 1   3       
analysis         1   1   411641
information technology   1         2   312621
rudarjenje podatkov  2 2 1311  23 1 1  1  
uspešnost poslovanja  1 111112 1 1 5    11 
razvoj 1141 1  11 1  31   1  
skladiščenje podatkov  1  21 3 111  5       
ocene  1   2 121  3 3 1    1
odločanje 11  121122 1  1    2  
komparacije     111 3 13  211     
odnosi s strankami  12 1 2 11  1 31      
research         1   1   2  441
spremembe   11  2 2 21  1  1   1
data             1   4 132 
standardi  2 1111 11    3       
trženje 1 21   1    1  22     
upravljanje  11  1  1     4    1  
meritve    1    21    2 2    1
računalništvo 331     2             
efektivnost 2     1 1     3 1   1 
zakonodaja 12 11         3      1
business intelligence system         1   2  11111  
planiranje  11   121     1     1 
znanje     22 11 1   1       
storitve 2       1 11  3       
tehnologija  1    1 2     21  1   
metodologija 1211 1 1       1      
bančništvo   1      2  1 2   1 1 
vrednotenje     11 11  2  1    1  
aplikacija 1 1 1        11 2     
business process         1       11112 
vodenje projektov   1 11 2 1         1  
zdravstvo     2   112           
kontrola      1 1 21        1  
poslovne odločitve   1 1   1  11      1  
metode        111 11  1      
trendi   1     2     1 2     
izobraževanje 1 1 1   1 1   1       
models             1   2  3  
sistemi  1212                 
varstvo podatkov 22      1     1       
podatkovna analitika                   14 1
data analytics                 1  311
zavarovalstvo     1   12  1         
strategija     1   11    2       
javno podjetje      1 11     2       
izbira         1     3     1 
artificial intelligence                   1211
telekomunikacije   11   11     1       
elektronsko trženje 2 1  1          1     
information systems         1   1   3     
kadri   1    11  1   1      
dokumentacija         1   1 2       
data mining                 1 1 2 
programiranje  11 1   1             
banke   1      1  1 1       
strategija trženja 2     1         1     
izvajanje 2 1  1                
varnost      11       1     1 
prestrukturiranje     1   1 1   1       
tveganje 1           1 1   1   
ponudba 1       1 2           
komuniciranje  1   1   1         1  
poslovna informatika        11 1 1         
uporaba računalnikov 2 1             1     
izboljšave 1     1 1            1
obvladovanje znanja   1  1 1  1           
informacijska družba  111   1              
trgovinsko podjetje  2      1   1         
industrijsko podjetje1    1 1   1           
poslovno poizvedovanje   1 21                
računalništvo v oblaku               4       
obvladovanje tveganj   1           2       
zaloge     1  1  1           
zadovoljstvo     1 1 1             
konkurenca 11             1      
energetika  1 11                 
zaposlovanje        11  1          
infrastruktura          1    1   1   
tourism                 1  11 
proizvodi   1           2       
uporabniki   1     1 1           
zaščita 1    1        1       
optimizacija       1 11            
pravila    1    11            
Ekonomska fakulteta        1  1   1       
programski jeziki 1  1              1   
farmacevtska industrija       1   1      1    
brezplačno programje            11   1     
merila               2 1     
kultura podjetja     1         2       
prodaja        1        1  1  
ekonomska predvidevanja  1            1    1  
nevronske mreže  1    1            1  
cases                 1  2  
javni sektor  1     1      1       
business intelligence                    12 
Merkur     1   2             
poslovne informacije   2    1              
nova ekonomija 11     1              
klasifikacija  1  1       1         
skladišča  1  1  1              
organizacija  1 1                1 
problematika 1 1 1                 
EU 11            1       
business efficiency                1   1 1
culture             1     11  
razvrščanje v skupine  1    1 1             
umetna inteligenca   1               11  
bančno poslovanje   1      1        1   
zunanje izvajanje dejavnosti      1        2       
študij na daljavo 1      1      1       
zdravstveno varstvo     2   1             
plačilni promet   1           1       
založništvo       1       1       
hardware 1   1                 
turizem    1           1      
company performance                1     1
regulacija          1    1       
XML    2                  
tehnološki razvoj           2           
arhitektura  1         1          
potrošnik               11      
visoko šolstvo           1   1       
arhivi  1          1         
small enterprises                    1 1
varstvo okolja  1                   1
geografija     1                1
sposobnosti      1        1       
medorganizacijski sistemi           1   1       
gostinstvo      1     1          
občine     1                1
Studio Moderna            1  1       
panoge dejavnosti         1  1          
uporaba človeških zmogljivosti               11      
mobilna telefonija 1             1       
transport   2                   
uspeh   1           1       
majhna podjetja               2       
evidenca     1         1       
življenjski ciklus  1            1       
digitalizacija                     11
nakup         1 1           
organization             1        1
transakcije         1        1    
finance        1         1    
javna uprava        2              
elektronika       11              
integracija       1         1     
trg      1 1              
elektroindustrija1 1                    
licence  1   1                
poslovni plani       1             1 
oglas 2                     
marketing                   11  
mednarodne primerjave 1       1             
electronic commerce             1     1   
algorithms                   2   
Telekom   1     1             
računalniški sistemi 2                     
prekrški  2                    
računalniška mreža  2                    
kmetijstvo      1              1 
evaluation             1   1     
poročila          1    1       
poslovno komuniciranje   1             1     
gospodarski kriminal  2                    
information         1           1 
struktura   1    1              
faze 1 1                   
RTV Slovenija               1 1     
zdravje          1      1     
šport      1          1     
avtomatizacija         1       1