Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Zdravko Pečar

Ključna beseda20082009201020112012201320142015
diplomske naloge1816522 1
magistrske naloge 2 462  
management 24331  
javni sektor 42121  
javna uprava 262    
kvaliteta 32 1  1
kakovost  31 2  
novi javni management  32    
javni zavodi 12 1   
uspešnost 21     
CAF  2 1   
strateško planiranje 1  11  
javne storitve 21     
športni management   11   
organizacijska kultura   11   
organizacija  1 1   
motivacija   11   
uporabniki11      
novi javni menedžment  11    
zadovoljstvo 11     
vrtec  2     
samoocenjevanje 1 1    
zdravstveno varstvo  11    
neprofitne organizacije 2      
učinkovitost  1 1   
upravne enote   2    
zasebni sektor    11  
strateški management   1 1  
predšolska vzgoja  1  1