Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Marko Hočevar

Ključna beseda2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
računovodstvo4162117192822172620129411142610231310124
Slovenija2101011212418151926105257238103995
analiza 45329691316910446195161010117
podjetje196817131186144453514293272
poslovanje podjetja178614111299184713413274153
case study 45915151586753411735233 
diplomske naloge        271213101011815      
uspešnost poslovanja1232376481147 4313265132
davki1152388796533319151523
računovodski izkazi 61035104371033 434 5212 
stroški233271042221623411 4471 
kontrola 13345776751 2253 1321
primeri142 1211 1151211088549 
revizija 42447544532 11336413 
zakonodaja  5 3311255 2116151451
davčni sistemi  122346623 22 614 322
informacije152465413321  12132111
standardi155116213252 1 213242 
industrijsko podjetje 22153227623  14 114  
controlling 5 35543332111122121  
financiranje  111 23651 2311242241
poslovni izid 23313111522   314313 
poročila 4614522231   1  112  
raziskave  1   112 221 33 72343
storitve 1    13122 1123281213
obdavčenje   2112 332 11 614 3 2
odločanje 3153132112   23 1 111
kalkulacije 121232321   1 4 2141 
management 2 3211142 2   2133 2 
mednarodne primerjave 212433 111    321221 
občine  1  11 6 215313  221 
knjigovodstvo1211 22231   2 4 2131 
vrednotenje 22 153124 11  2112   
tveganje 214242  3 3  12111   
stroškovno računovodstvo111134313    2 3 1 1  
javne finance  112541213        23 
komparacije     41 2122 113  1223
kvaliteta111 32 1 123 122 311  
metode 2116432 1     13     
bilanca stanja1 2 321 5211 1 4 1    
lokalna samouprava  1  12 5 1 5221  121 
javno podjetje    2 21131   1713  2 
investicije 11  312 5 1   2   132
planiranje1   222212111 11121 1 
projekti 2  211 23312  211  1 
šport    1  12 1  1 3421131
banke 1332 2   21  12 21   
bančništvo 133112   11  21 22   
EU   14221121 2 12  1   
notranja revizija  2113132 2   12   11 
finance 2  13  2221  12     4
terjatve 1   111253   21    3 
sredstva    1 23 611 1 111 1 1
modeli 5132 111  2  12      
trgovinsko podjetje1  121112211  111 111 
revizor   1 321112     2311  
finančna poročila   3221  211   31 2   
meritve  2  13 1  2 122  2 11
organizacija 2  31 11     1321 12 
proračun        51223122      
osnovna sredstva  11 41122   1 1 1111 
društva 1 1   21   1111232 2 
bančno poslovanje  23111   11  21 22   
uravnotežen seznam ciljev  2  31111 2  1  12 1 
razvoj 22 21   2 2   2  21  
proračuni 111134 1 1        21 
vodstveno računovodstvo   1231  2    13111   
informacijski sistemi  213231 11   1     1 
odgovornost 2   2341     1 111   
kadri  2 111 14 1   2   11 
cena 1  111 1 11 112 121  
davčne olajšave     31321    111  1 1
pravna oseba    11232 1    111 11 
davek na dodano vrednost  1 1   211 1  4 3 1  
neprofitne organizacije 2 11 122   1    211  
spremembe 1    3 1 2  2 1 1 21 
nabava 1  2 111111  21    1 
strategija    1112  11  11 211  
majhna podjetja  12  111 1 1  2 2 1  
javni sektor     21 2  11 22  11  
plače  111 1 1  1   1 1 41 
razkritje   22111 1 1  11 11   
prodaja 1113 11111 1     1   
gradbeništvo 1  21111211   1      
dohodnina  211 111   11   1 2  
davek od dohodka    111321 1   1 1    
goljufija      211      1121 21
kapital 113  11 2   1  11    
amortizacija     5  12     1 21   
boniteta 112      11  13 1 1  
produkcija 2   1  12     3 11 1 
mednarodni standardi  1  3   11     1  41 
družbena odgovornost  1   11313   1   1   
oblikovanje cene   11 21 1111  1    1 
vodenje projektov 1  11  2121   11     
krediti  221   1 11   3      
farmacevtska industrija     2  331       11  
ocene  1  1  11 2  31 1    
stroški dela    1 1 1  1 1 2  13  
ABC metoda1  2212  1     1   1  
poslovne finance      1   1  1 3 2  3 
infrastruktura     121   1   21 1  1
poslovne knjige1 12 111     1 1    1 
indeksi  11    121    3 1    
likvidnost   11   12  1111 1    
javni zavodi     1 14    112      
bilance 1   21  211  1 1     
zaloge   1 21 1112      1   
analiza poslovanja        41   2 2      
igralništvo  1 111 112    1      
trženje  1   1  1  1   121  1
prenosna cena  21 112  1 1         
informacijska tehnologija  211           1 2 2 
podjetnik      2  11    1   22 
znanje  1  2       1111  1 1
dobiček  2  4   1     1  1   
obvladovanje tveganj  11 11  1 2    1 1   
okolje  1    111    11  2   
etika   1 11 1       2 2   
obračuni  111  111 1   1      
avtomobili     1 12     11 1 1  
sponzorstvo      111    1  11  11
obveznosti      1 32 1     1    
davčna osnova     2212           1 
gospodarske družbe 121 11   2           
telekomunikacije 2  1  3   1   1      
zavarovalstvo  11  1  1     1   111
podjetništvo 1 1  2   1    1 2    
kreditna sposobnost 1 1      1   13      
javna naročila      21 2  1 1       
konkurenca  1    1 1    11  11  
optimizacija     11     2  2    1 
notranja kontrola 3 12     1           
plačilni promet     1  21   1      2 
zunanje izvajanje dejavnosti     1 1     112 1    
trg kapitala     1   2 1       111
strukturni skladi     1 2 21 1         
poslovne enote 1    12   11  1      
dodana vrednost  2   1 21     1      
ugotavljanje stroškov na podlagi aktivnosti1 1 311               
zunanja revizija   21   112           
trgovina      3 1  1    1     
finančna analiza      1 11     3      
kmetijstvo         1   2 11  1  
delo    1        1   2 2  
pravni vidik   1 11   1     11    
informatika   1    1      1  2 1 
konsolidirani računovodski izkazi 21  1 1  1           
krize    1   2 11       1  
licence        2    1 11  1  
Krka        31 1      1   
donos         111   1 1  1 
odhodek    1 11 11        1  
davčna utaja   1   1     1 1     2
poslovne odločitve     1    1      2 11 
dejavnost 3               2  1 
vrednost   1 11  1   1 1      
bančni sistemi 11   1   1       1   
cilj 111      1        1  
Avstrija      1 2      1 1    
cestni promet      1    1   2   1  
živilska industrija    12  1         1   
prispevki          1 11     2  
pogodbe           1  1    12 
računsko sodišče     22           1   
nakup 1      1    11  1    
programi  1 1            111  
varstvo okolja1         1    3      
predračuni 1 11 1 1             
ekonomski vidik                 2  3 
pravne osebe     1  1111          
indikatorji 111 2                
elektronsko poslovanje  1           12   1  
zaposlovanje      1       1  111  
izboljšave         11    1   11 
denarni tokovi       1 1     1 1  1 
davek od dobička  3 1           1     
Hrvaška               12  11 
zdravstvo      1    1  11    1 
poštena vrednost     2  1  1   1      
trendi       1       11  1 1
regulacija          2       2 1 
poslovni sistemi  1111     1          
človeški kapital  1   1        11   1 
inšpekcijske službe     1    1    1    11
svetovanje    1 1 11  1         
sistemi  1 112               
Velika Britanija    11    1    11     
Nemčija 1  11         11     
napake      1 1        11 1 
gospodarski kriminal 1 1           1    11
multinacionalne družbe    1 12       1      
kovinska industrija     2        12      
prisilna poravnava    1   1   1 1       
energetika         1 1        11
dolgovi        2 1   1       
proizvodi     11  1        1   
kodeksi     1          2 1   
institucije               1 2  1 
lesna industrija    2  2              
konkurenčnost  1  11 1             
Mercator   1       2        1 
upravljanje    11         2      
odnosi s strankami 1   1        1   1   
centri odgovornosti   2 2                
pravila    1           1 1 1 
prihodek   11 1  1            
software  2 1             1   
letna poročila        1 2    1      
inventar   1           1 11   
uspešnostno predračunavanje   1    1      1  1   
zgodovina  1  1           1  1 
knjigovodske listine      121             
poslovanje        111    1      
podatki    1  1    1    1    
premoženje     111          1   
poslovna morala     1 11       1     
karakteristike    21           1    
regionalni razvoj         1  21        
davčni nadzor       111  1         
pranje denarja 1 1           1 1    
ekologija1     1        1   1  
finančno poslovanje     1   1       1  1 
tržna analiza         1   1    11  
pristojnost 1           1    11  
stečaj 1      1     1  1    
najem1      1     1     1  
prestrukturiranje    1 1 1        1    
TQM 1  1    1     1      
uspešnost        2 1 1         
prevoz                 3 1  
potniški promet        1  1   1   1  
davčne utaje        2  11         
mednarodno poslovanje  1  1   1         1  
zadovoljstvo          1 1     1 1 
bilanca uspeha1 1            1      
poslovno okolje 2  1                 
nabavna funkcija       1      11      
ponudba         1     1 1    
podjetja        11 1          
subvencije  1           1  1    
dohodek   1   1   1          
ekonomske kategorije 11       1           
vodenje   11   1             
skladišča 1  1      1          
posredniki 1   1         1      
avtomobilska industrija  1        1     1    
Evropa         11    1      
NLB     11          1    
invalidi              1 11    
efektivnost         11    1      
neodvisnost   1       1     1    
pekarstvo        1 1      1    
merila        1      11     
ZDA 1   1         1      
ekonomičnost         11    1      
analysis              11 1    
leasing1            1       1
tržne raziskave         1        11  
teorija 1 1  1               
poslovni plani      1           11  
prihodki          1 1 1       
odhodki          1 1 1       
Telekom          11   1      
nagrajevanje             1     11 
prevzemi podjetij        111           
mlekarstvo    11         1      
novi proizvodi  1 1          1      
plačilni instrumenti        2 1           
organizacijske strukture    1         1    1  
gospodarsko pravo         1    1     1 
komunalne dejavnosti    1    1          1 
licenciranje          1  2        
rastoče podjetje     11     1         
transport        1  11         
evidenca       11   1         
mednarodno podjetje  1  1      1         
predpisi 3                    
izobraževanje              11    1 
davčni predpisi     2    1           
trg  1        1  1       
usklajevanje   1          2       
turizem     1   1           1
nepremičnine  1     1      1      
struktura     11            1  
poklici                2 1   
odpadni material1         1       1   
poslovna funkcija    1      1      1   
konkurenčne prednosti    21                
javne službe      1    1   1      
budžetiranje               11 1   
EMU     11             1 
življenjski ciklus 1    1  1            
električna energija       1            11
centralne banke    2                 
javni razpis         1    1       
tovorni promet               2      
mednarodne ekonomske integracije    11                
Casino Portorož     1  1             
vojska    1         1       
factoring         2            
Iskra Mehanizmi         1 1          
zaposleni           11         
elektroindustrija  1            1      
indexes             1 1      
Kovinoplastika Lož     2                
franchising        1  1          
Lip Bled       11             
kreditiranje         1 1          
off-shore   1  1               
zdravstveni zavodi    1      1          
obnovljivi viri energije         1 1          
bela tehnika          11          
pravilniki          1   1       
zakoni   11                 
Gorenje         1 1          
ekonomski razvoj    1       1         
obramba          1   1       
trg delovne sile      1       1       
obračun        1     1       
občinski proračun          1 1         
davčne službe      2               
izbira              11      
računovodski kazalniki         1     1      
motorna vozila  1     1             
tehnologija     1         1      
JIT         1 1          
metodologija   1  1               
obresti   11                 
zagotavljanje kvalitete 1   1                
povpraševanje         1 1          
evro     11               
otroško varstvo      1        1      
Italija      1        1      
distribucija               1     1
intelektualna lastnina      1        1      
združitve podjetij 1    1               
BTC          1    1      
dvojno obdavčenje  1  1                
Merkur       1       1      
proračun občine            1 1       
asimetrične informacije   1    1             
odličnost    1        1        
benchmarking     1         1      
Francija           1   1      
socialna varnost            11        
Simobil       2              
investicijski skladi     1     1          
računovodski servisi              11      
Helios        1 1           
pandemija                   1 1
potrošnik     1            1   
lojalnost  1               1   
prodaja na debelo      1           1   
izvršba         11           
izobrazba              1     1 
delnice        11            
ankete  1       1           
politika          1          1
kemična industrija        11            
material           1     1    
ekonomska kriza        2             
poslovni proces    1            1    
gospodarstvo  1     1             
control               1 1    
strojna industrija 1 1                  
kriptovaluta                  11  
business efficiency               1 1    
sporazumi  1      1            
življenjsko zavarovanje   1     1            
certifikat1                  1  
pismenost                     2
uporaba človeških zmogljivosti  2                   
ciljno obračunavanje stroškov     1    1           
varčevanje           1         1
reforme 1                 1  
trajnostni razvoj                  11  
Nogometni klub Maribor                 1  1 
motiviranje   1               1  
Slovenska vojska        11            
letno poročilo         2            
družinsko podjetje     1            1   
kreativno računovodstvo    1               1 
nepridobitne organizacije        11            
problematika      1              1
osebne finance                     2
poslovno komuniciranje            1        1
javne storitvene dejavnosti      1             1 
siva ekonomija             1   1    
company performance               1 1    
kompenzacije         2            
stres               11     
spol               11     
menedžment         11           
nagrade     1              1 
agencije                 1  1 
Lek     1   1            
intervjuji                 2    
Colgate Palmolive Adria      1  1            
pravo družb              1     1 
sanacija podjetja        2             
Trgoavto     1  1             
blago        1           1 
Intereuropa               2      
davčna odmera      1         1     
portfolio           1        1 
promet       1  1           
energija1         1           
študenti      1             1 
trg dela                  1 1 
uporabniki     1           1    
finančni načrt         11           
trgovanje                   1 1
malo gospodarstvo   2                  
vrednostni papirji     1              1 
kriminal                 1   1
igre na srečo         11           
solventnost         1       1