Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Marko Hočevar

Ključna beseda20012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
računovodstvo416211719282217262012941114261023131012511
Slovenija21010112124181519261052572381039958
analiza 45329691316910446195161010111011
podjetje1968171311861444535142932733
poslovanje podjetja1786141112991847134132741533
case study 459151515867534117352331 
diplomske naloge        271213101011815       
uspešnost poslovanja1232376481147 43132651322
davki11523887965333191515235
stroški233271042221623411 447144
računovodski izkazi 61035104371033 434 5212  
primeri142 1211 115121108854915
kontrola 13345776751 2253 13211
revizija 42447544532 1133641311
zakonodaja  5 3311255 21161514512
davčni sistemi  122346623 22 614 3222
standardi155116213252 1 213242 1
informacije152465413321  121321111
industrijsko podjetje 22153227623  14 114   
controlling 5 35543332111122121   
financiranje  111 23651 23112422412
poslovni izid 23313111522   314313 1
raziskave  1   112 221 33 723453
storitve 1    13122 11232812132
poročila 4614522231   1  112   
obdavčenje   2112 332 11 614 3 21
kalkulacije 121232321   1 4 2141 2
odločanje 3153132112   23 1 111 
management 2 3211142 2   2133 2 1
občine  1  11 6 215313  221  
mednarodne primerjave 212433 111    321221  
knjigovodstvo1211 22231   2 4 2131 1
vrednotenje 22 153124 11  2112    
tveganje 214242  3 3  12111    
javno podjetje    2 21131   1713  221
stroškovno računovodstvo111134313    2 3 1 1  1
javne finance  112541213        23  
komparacije     41 2122 113  1223 
metode 2116432 1     13     1
kvaliteta111 32 1 123 122 311   
lokalna samouprava  1  12 5 1 5221  121  
bilanca stanja1 2 321 5211 1 4 1     
projekti 2  211 23312  211  1 1
investicije 11  312 5 1   2   132 
šport    1  12 1  1 34211311
planiranje1   222212111 11121 1  
sredstva    1 23 611 1 111 1 11
bančništvo 133112   11  21 22   1
banke 1332 2   21  12 21   1
finančna poročila   3221  211   31 2   2
finance 2  13  2221  12     4 
EU   14221121 2 12  1    
organizacija 2  31 11     1321 12 2
notranja revizija  2113132 2   12   11  
terjatve 1   111253   21    3  
društva 1 1   21   1111232 2 1
modeli 5132 111  2  12       
trgovinsko podjetje1  121112211  111 111  
revizor   1 321112     2311   
proračun        51223122       
osnovna sredstva  11 41122   1 1 1111  
meritve  2  13 1  2 122  2 11 
pravna oseba    11232 1    111 11 2
bančno poslovanje  23111   11  21 22    
kadri  2 111 14 1   2   1111
informacijski sistemi  213231 11   1     1 1
davek na dodano vrednost  1 1   211 1  4 3 1  1
davčne olajšave     31321    111  1 11
proračuni 111134 1 1        21  
uravnotežen seznam ciljev  2  31111 2  1  12 1  
razvoj 22 21   2 2   2  21   
spremembe 1    3 1 2  2 1 1 21 2
vodstveno računovodstvo   1231  2    13111    
odgovornost 2   2341     1 111    
javni sektor     21 2  11 22  11 2 
cena 1  111 1 11 112 121   
plače  111 1 1  1   1 1 411 
neprofitne organizacije 2 11 122   1    211   
majhna podjetja  12  111 1 1  2 2 1   
dohodnina  211 111   11   1 2  1
goljufija      211      1121 211
razkritje   22111 1 1  11 11    
nabava 1  2 111111  21    1  
strategija    1112  11  11 211   
prodaja 1113 11111 1     1    
farmacevtska industrija     2  331       11  1
davek od dohodka    111321 1   1 1     
boniteta 112      11  13 1 1   
družbena odgovornost  1   11313   1   1    
gradbeništvo 1  21111211   1       
produkcija 2   1  12     3 11 1  
mednarodni standardi  1  3   11     1  41  
ocene  1  1  11 2  31 1    1
amortizacija     5  12     1 21    
oblikovanje cene   11 21 1111  1    1 1
kapital 113  11 2   1  11     
podjetnik      2  11    1   22 2
zaloge   1 21 1112      1   1
poslovne finance      1   1  1 3 2  3  
krediti  221   1 11   3       
informacijska tehnologija  211           1 2 2 2
ABC metoda1  2212  1     1   1   
stroški dela    1 1 1  1 1 2  13   
vodenje projektov 1  11  2121   11      
bilance 1   21  211  1 1     1
indeksi  11    121    3 1     
likvidnost   11   12  1111 1     
javni zavodi     1 14    112       
poslovne knjige1 12 111     1 1    1  
infrastruktura     121   1   21 1  1 
podjetništvo 1 1  2   1    1 2    1
analiza poslovanja        41   2 2       
igralništvo  1 111 112    1       
obračuni  111  111 1   1      1
trženje  1   1  1  1   121  1 
znanje  1  2       1111  1 1 
prenosna cena  21 112  1 1          
dobiček  2  4   1     1  1    
obvladovanje tveganj  11 11  1 2    1 1    
zavarovalstvo  11  1  1     1   111 
etika   1 11 1       2 2    
davčna osnova     2212           1  
okolje  1    111    11  2    
javna naročila      21 2  1 1      1 
avtomobili     1 12     11 1 1   
obveznosti      1 32 1     1     
sponzorstvo      111    1  11  11 
optimizacija     11     2  2    11 
telekomunikacije 2  1  3   1   1       
gospodarske družbe 121 11   2            
varstvo okolja1         1    3      3
plačilni promet     1  21   1      2 1
zunanje izvajanje dejavnosti     1 1     112 1     
konkurenca  1    1 1    11  11   
poslovne enote 1    12   11  1       
dodana vrednost  2   1 21     1       
kreditna sposobnost 1 1      1   13       
trg kapitala     1   2 1       111 
strukturni skladi     1 2 21 1          
trgovina      3 1  1    1     1
poslovne odločitve     1    1      2 11 1
zunanja revizija   21   112            
davčna utaja   1   1     1 1     21
notranja kontrola 3 12     1            
informatika   1    1      1  2 1 1
trajnostni razvoj                  11  5
ugotavljanje stroškov na podlagi aktivnosti1 1 311                
gospodarski kriminal 1 1           1    111
napake      1 1        11 1 1
finančna analiza      1 11     3       
sistemi  1 112               1
pravni vidik   1 11   1     11     
pogodbe           1  1    12 1
konsolidirani računovodski izkazi 21  1 1  1            
odhodek    1 11 11        1   
programi  1 1            111  1
izboljšave         11    1   11 1
krize    1   2 11       1   
licence        2    1 11  1   
donos         111   1 1  1  
delo    1        1   2 2   
kmetijstvo         1   2 11  1   
dejavnost 3               2  1  
cestni promet      1    1   2   1 1 
Krka        31 1      1    
vrednost   1 11  1   1 1       
prevoz                 3 1 1 
Avstrija      1 2      1 1     
Nemčija 1  11         11      
računsko sodišče     22           1    
trendi       1       11  1 1 
indikatorji 111 2                 
svetovanje    1 1 11  1          
poštena vrednost     2  1  1   1       
predračuni 1 11 1 1              
poslovni sistemi  1111     1           
nakup 1      1    11  1     
elektronsko poslovanje  1           12   1   
zdravstvo      1    1  11    1  
Velika Britanija    11    1    11      
davek od dobička  3 1           1      
kovinska industrija     2        12       
inšpekcijske službe     1    1    1    11 
energetika         1 1        111
cilj 111      1        1   
bančni sistemi 11   1   1       1    
živilska industrija    12  1         1    
zaposlovanje      1       1  111   
Hrvaška               12  11  
multinacionalne družbe    1 12       1       
prispevki          1 11     2   
ekonomski vidik                 2  3  
najem1      1     1     1  1
regulacija          2       2 1  
pravne osebe     1  1111           
človeški kapital  1   1        11   1  
denarni tokovi       1 1     1 1  1  
podatki    1  1    1    1     
potniški promet        1  1   1   1   
lesna industrija    2  2               
mednarodno poslovanje  1  1   1         1   
mednarodno podjetje  1  1      1         1
odnosi s strankami 1   1        1   1    
letna poročila        1 2    1       
pristojnost 1           1    11   
prihodek   11 1  1             
konkurenčnost  1  11 1              
poslovanje        111    1       
software  2 1             1    
knjigovodske listine      121              
NLB     11          1    1
ekologija1     1        1   1   
TQM 1  1    1     1       
tržna analiza         1   1    11   
premoženje     111          1    
uspešnost        2 1 1          
regionalni razvoj         1  21         
davčne utaje        2  11          
pravila    1           1 1 1  
prestrukturiranje    1 1 1        1     
poslovna morala     1 11       1      
finančno poslovanje     1   1       1  1  
upravljanje    11         2       
dolgovi        2 1   1        
Mercator   1       2        1  
zgodovina  1  1           1  1  
inventar   1           1 11    
proizvodi     11  1        1    
prisilna poravnava    1   1   1 1        
trg  1        1  1       1
uspešnostno predračunavanje   1    1      1  1    
centri odgovornosti   2 2                 
karakteristike    21           1     
pranje denarja 1 1           1 1     
nagrajevanje             1     111 
zadovoljstvo          1 1     1 1  
turizem     1   1           11
teorija 1 1  1              1 
stečaj 1      1     1  1     
davčni nadzor       111  1          
kodeksi     1          2 1    
institucije               1 2  1  
poslovna funkcija    1      1      1    
odpadni material1         1       1    
konkurenčne prednosti    21                 
budžetiranje               11 1    
poklici                2 1    
predpisi 3                     
vodenje   11   1              
javne službe      1    1   1       
ZDA 1   1         1       
posredniki 1   1         1       
poslovno okolje 2  1                  
dohodek   1   1   1           
evidenca       11   1          
ponudba         1     1 1     
transport        1  11          
Telekom          11   1       
nabavna funkcija       1      11       
rastoče podjetje     11     1          
subvencije  1           1  1     
Evropa         11    1       
ekonomičnost         11    1       
usklajevanje   1          2        
bilanca uspeha1 1            1       
prihodki          1 1 1        
merila        1      11      
licenciranje          1  2         
skladišča 1  1      1           
podjetja        11 1           
prevzemi podjetij        111            
mlekarstvo    11         1       
plačilni instrumenti        2 1            
nepremičnine  1     1      1       
življenjski ciklus 1    1  1             
davčni predpisi     2    1            
ekonomske kategorije 11       1            
analysis              11 1     
invalidi              1 11     
avtomobilska industrija  1        1     1     
odhodki          1 1 1        
neodvisnost   1       1     1     
pekarstvo        1 1      1     
efektivnost         11    1       
novi proizvodi  1 1          1       
poslovni plani      1           11   
komunalne dejavnosti    1    1          1  
izobraževanje              11    1  
blago        1           1 1
tržne raziskave         1        11   
struktura     11            1   
družinsko podjetje     1            1   1
pandemija                   1 11
javni razpis         1    1      1 
distribucija               1     2 
leasing1            1       1 
podnebne spremembe                     12
gospodarsko pravo         1    1     1  
emisijski kuponi                     12
električna energija       1            11 
tovorni promet               2     1 
EMU     11             1  
organizacijske strukture    1         1    1   
status                 1    2
kriptovaluta                  11  1
trgovanje                   1 11
otroško varstvo      1        1       
izbira              11       
dvojno obdavčenje  1  1                 
ciljno obračunavanje stroškov     1    1            
zagotavljanje kvalitete 1   1                 
mednarodne ekonomske integracije    11                 
zavarovalne premije   1                 1 
Domel               1      1
računovodski kazalniki         1     1       
regije   1                  1
metodologija   1  1                
obramba          1   1        
vojska    1         1        
trg delovne sile      1       1        
turistična geografija                     11
finančni instrumenti                 1    1
združitve podjetij 1    1                
zavarovalni zavodi      1              1 
davčne službe      2                
obračun        1     1        
proračun občine            1 1        
benchmarking     1         1       
Lek     1   1             
obresti   11                  
tehnologija     1         1       
pismenost                     2 
osebne finance                     2 
kemična industrija        11             
intelektualna lastnina      1        1       
varčevanje           1         1 
življenjsko zavarovanje   1     1             
elektroindustrija  1            1       
problematika      1              1 
poslovno komuniciranje            1        1 
zakoni   11                  
Italija      1        1       
Kovinoplastika Lož     2                 
politika          1          1 
računovodski servisi              11       
Colgate Palmolive Adria      1  1             
kompenzacije         2             
factoring         2             
Francija           1   1       
BTC          1    1       
Merkur       1       1       
centralne banke    2                  
off-shore   1  1                
pravilniki          1   1        
digitalizacija                     11
zavodi     1                1
investicijski skladi     1     1           
franchising        1  1           
zdravstveni zavodi    1      1           
sanacija podjetja        2              
izvršba         11            
sporazumi  1      1             
Iskra Mehanizmi         1 1           
ankete  1       1            
JIT         1 1           
energija1         1            
promet       1  1            
finančni načrt         11            
usposabljanje                    1 1
Helios        1 1            
nepridobitne organizacije        11             
letno poročilo         2             
mladina                     11
menedžment         11            
ekonomska kriza        2              
gospodarstvo  1     1              
Slovenska vojska        11             
Trgoavto     1  1              
Gorenje         1 1           
dogodek                 1    1
uspeh   1                  1
destinacija                     11
kriminal                 1   1 
ekonomski razvoj    1       1          
občinski proračun          1 1          
auditing             1       1 
odličnost    1        1         
socialna varnost            11         
zaposleni           11          
Simobil       2               
motorna vozila  1     1              
tipi         1            1
kreditiranje         1 1           
Lip Bled       11              
obnovljivi viri energije         1 1           
bela tehnika          11           
asimetrične informacije   1    1              
študija primera                      2
povpraševanje         1 1           
Casino Portorož     1  1              
delnice        11             
pravice                 1    1
igre na srečo         11            
evro     11                
vrednostni papirji     1              1  
potrošnik     1            1    
lojalnost  1               1    
certifikat1                  1   
strojna industrija 1 1                   
spol               11      
motiviranje   1               1   
davčna odmera      1         1      
malo gospodarstvo   2                   
prodaja na debelo      1           1    
agencije                 1  1  
Intereuropa               2       
študenti      1             1  
company performance               1 1     
izobrazba              1     1  
uporaba človeških zmogljivosti  2                    
Nogometni klub Maribor                 1  1  
javne storitvene dejavnosti      1             1  
uporabniki     1           1     
solventnost         1       1     
kreativno računovodstvo    1               1  
intervjuji                 2     
siva ekonomija             1   1     
control               1 1     
business efficiency               1 1     
reforme 1                 1   
material           1     1     
poslovni proces    1            1     
trg dela                  1 1  
stres               11      
indexes             1 1       
nagrade     1              1  
portfolio           1        1  
pravo družb              1     1