Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Matej Kristan

Ključna beseda20122013201420152016201720182019202020212022
računalniški vid12253425 3 
segmentacija  4 11 111 
računalništvo125  1     
strojno učenje 1 2 122 1 
univerzitetni študij125        
diplomske naloge125        
semantična segmentacija    111113 
računalništvo in informatika125        
konvolucijske nevronske mreže    1114   
detekcija objektov   31 2  1 
konvolucija   2  111  
metoda podpornih vektorjev  32       
konvolucijska nevronska mreža   2  11 1 
nevronske mreže     1111  
sledenje    1 111  
sledilnik      121  
detekcija      111  
MSER   3       
computer vision        21 
deflektometrija      111  
stereo sistem  2  1     
vizualno sledenje objektom1  11      
klasifikacija dreves  2        
samodejno določanje skale  2        
lokalni binarni vzorci  2        
razpoznavanje objektov 1   1     
globoko učenje      1 1  
mreže      1 1  
LBP   2       
SLAM   2       
MND   2       
korelacijski filtri   1   1   
MLESAC   2       
GHT   2       
SIFT   2       
horizont  1  1     
stereofonski zvok   2       
visual object tracking        2  
segmentation        2  
ocenjevanje globin   2       
izogibanje oviram   2       
monokularna kamera   2       
posplošena Houghova transformacija  2        
detekcija ovir     1   1 
Lidar   2       
GPS   2       
ACF   2       
avtonomno plovilo     1   1 
video segmentacija         11
kvadrokopter1    1     
dolgoročno vizualno sledenje  2        
struktura iz gibanja    11     
tlačenje nemaksimumov   2       
afina preslikava  2        
sledenje netogih objektov  2        
dinamično učenje  2        
inercijska merilna naprava  2        
3D inferenca  2        
generaliziran Houghov transform  2        
sledilni algoritem  2