Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Jože Benčina

Ključna beseda200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
diplomske naloge 52131611211820      
zadovoljstvo   12 26124 1 1
magistrske naloge   1 4 491     
kakovost   111 6313    
kvaliteta 11   291      
učinkovitost 1  2 114  2 2 
zaposleni   421 3  1  1 
uspešnost 1  3 1  121 1 
zadovoljstvo zaposlenih   1 2211  111 
Slovenija 1  113 2    1 
javni sektor 1 11131   1   
javna uprava11  42 1       
faktorska analiza     2  1 31  1
motivacija   111112 1    
lokalna samouprava 1 11 111    1 
dejavniki zadovoljstva     1    221 1
kompetence     311  2    
organizacijska klima   1  1   1111 
investicije     221       
občine   11 11  1    
izobraževanje   1 11 2      
participacija      1111   1 
management   11  11 1    
zavzetost          211 1
zadovoljstvo strank1   1 12       
predšolska vzgoja 1 2 11        
turizem      1 2 1    
evalvacija      1 1 1  1 
zdravstvo       11 11   
organizacija   2 1    1    
socialno podjetništvo      1  3     
visoko šolstvo      211      
regresijska analiza          111 1
študenti   1  1 2      
upravna enota       1  1 1 1
javne storitve    1  2       
domovi za stare ljudi       21      
merjenje zadovoljstva           21  
upravne enote    111        
podjetja     1 2       
sistem uravnoteženih kazalnikov    1 1   1    
kakovost storitev    111        
merjenje 1  1    1     
merjenje učinkovitosti    2 1        
lokalna skupnost   2 1         
razvoj      1 1 1    
diplomanti     21        
trg dela   1   1  1    
srednje šolstvo 1     1       
vzgojno-izobraževalni proces 1    1        
šport      2        
kazalniki    1  1       
merjenje kakovosti1    1         
dejavniki zavzetosti          1   1
študija primera   11          
odličnost     11        
storitve    1    1     
vpliv          2    
upravljanje     1    1    
občani          2    
model CAF          2    
kazalniki kakovosti       1  1    
brezposelnost        1 1    
socialno varstvo       11      
zaposlovanje        1 1    
analiza         11    
strukturno modeliranje     1    1    
financiranje občin   1    1      
merjenje uspešnosti    1     1    
stres    11         
stres na delovnem mestu    11         
varčevalni ukrepi     11        
spletna socialna omrežja    1    1     
policija    1    1     
zaposlitev          2    
zadovoljstvo uporabnikov    11         
dejavniki         2     
CAF 1    1        
financiranje   2           
poslovanje     1  1      
mladi    1  1       
analiza poslovanja       11      
zasebni sektor      1    1   
družbena omrežja      1      1 
projektni management       11      
zadovoljstvo pri delu   1    1      
zakonodaja   1         1 
projektno vodenje       11      
kapital   1    1      
občinska uprava          1  1 
javni zavodi      11       
projekti       1  1    
terciarno izobraževanje   1    1      
zdravje       11      
uporabniki      11       
promet   1    1