Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Damjan Vavpotič

Ključna beseda2008200920102011201220132014201520162017201820192020
računalništvo   15313104     
diplomske naloge   15313104     
računalništvo in informatika   1421274     
visokošolski strokovni študij   143613     
univerzitetni študij     791     
Android     464  1 1
spletna aplikacija   1 1 22 1  
mobilne aplikacije     232     
primerjava     4  1    
mobilna aplikacija      122    
aplikacija    112      
android      2 2    
iOS    11  2    
študija primera       22    
evalvacijski modeli       2 1   
CRM     1  1 1  
GPS     12      
Google Cloud Messaging      21     
NFC     1 2     
Java EE     12      
Likertova lestvica        2 1  
optimizacija    1  2     
testiranje programske opreme   1  1 1    
model      1 1  1 
metodologija     1  1  1 
splošni poslovni procesi       2     
analiza uporabnikov        2    
hevristike       2     
razvoj informacijskih sistemov       2     
tehnologija NFC       2     
Google app engine       2     
Android povezan z oblakom       2     
platforma v oblaku       2     
evidentiranje delovnega časa       2     
Ionic        2    
Klub belokranjskih študentov        2    
podatkovno rudarjenje          11 
mobilno ogrodje        2    
lastnosti     1  1    
evalvacija        2    
spletne tehnologije        2    
mo-del        2    
prevozi        2    
centralizirano upravaljanje        2    
»native« mobilne aplikacije        2    
hibridne mobilne aplikacije        2    
Laravel        2    
Microsoft Azure       2     
semantični splet   1  1      
ontologije   1  1      
mobilna platforma      2      
integracije      2      
turizem        1   1
ERP      2      
informacijski sistem   1 1       
računalništvo v oblaku     2       
Google App Engine     2       
spletne aplikacije   1 1       
razvijalec      2      
mobilne naprave      2      
nadzor virov       2     
potrjevanje prisotnosti       2     
nogomet       2     
MySQL       2     
identifikacija       2     
DEXi   1 1       
SAP      2      
turistične destinacije          1 1
skladišče      2      
razvoj programske opreme     1   1   
mobilne spletne aplikacije        2    
informacijski sistemi         11  
pospeškomer      1   1  
programska oprema   1       1