Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Slavko Debelak

Ključna beseda20082009201020112012
diplomske naloge238303010
Evropska unija 642 
policija1731 
Slovenija 10 11
tujci 4321
migracije 6 1 
človekove pravice 23  
prometna varnost13  1
prometne nesreče22 1 
migracijska politika 32  
azil 13  
družina 22  
državljanstvo   22
varnost111 1
cestni promet21 1 
mednarodne migracije 22  
nasilje 2 1 
mejna kontrola 21  
vozila 2 1 
policisti 3   
inšpekcijski nadzor 111 
zakonodaja 21  
Schengen 3   
organizirani kriminal 21  
suženjstvo 12  
trgovina z ljudmi 12  
nepremičnine  1 1
Republika Slovenija   11
lokalne skupnosti 2   
šport  11 
zaposlovanje 1 1 
kultura1  1 
pridržanje  2  
diplomacija 1 1 
biometrija  2  
medkulturni dialog1 1  
preiskave  2  
dokazi  2  
cerkev  11 
zemljiška knjiga  1 1
nesreče    2
država  11 
državne meje 2   
narodne manjšine  2  
elektronsko poslovanje   2 
kriminaliteta 2   
motorna vozila 2   
Schengenska konvencija   2 
meje 11  
vizumi 2   
zapori   11
ilegalni prehodi  2  
pravice  2  
zasebno varovanje 11  
izravnalni ukrepi   2 
varna hiša 1 1 
humanitarno pravo 2   
imigracija 2   
religija1 1  
Schengenski pravni red  11 
varstvo pred nesrečami   11
naravne nesreče   11
register tujcev   11
preventivna dejavnost 11  
prekrški 1  1