Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Radoš Šumrada

Ključna beseda20062007200820092010201120122013201420152016
geodezija675342323 1
diplomska dela67533232   
UNI364322322  
GIS1432   11 2
VSŠ31  1      
prostorski podatki1 1 1     1
3D-model 1 1 1    1
geografski informacijski sistem1       2 1
zbirni kataster GJI 111       
diplomska naloga        2 1
Google Earth   1  1    
gospodarska javna infrastruktura  1       1
metapodatkovni sistem1     1    
magistrska dela    1   1  
urbana oprema  11       
odprta koda    1   1  
lokalni prostorski podatki     11    
INSPIRE  1   1    
metapodatek1     1    
KML     11    
geografski operacijski sistemi    2      
prostorske analize  1     1  
UML1   1      
prostorski podatek  1    1   
tehnična dokumentacija   1      1
terenski računalnik1   1      
metapodatkovni standard1     1