Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Bojan Golli

Ključna beseda2012201320142015201620172018
kotaljenje1   1  
sevanje1   1  
sončni kolektor  1 1  
zakoreninjene predstave     11
sončna energija1   1  
svetila   1  1