Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Peter Lipar

Ključna beseda2010201120122013201420152016201720182019202020212022
gradbeništvo1121416812   112
diplomska naloga    11811      
UNI 1 21356    11
diplomska dela112146 1      
krožno križišče  138423 1   
štetje prometa  1453 2     
rekonstrukcija   152211 111
prometna varnost1   3151  1 2
preglednost  223221    1
B-GR   64 1    11
križišče  1 2114 1 11
civil engineering   9   12    
prometna obremenitev  1431 1     
graduation thesis   9   1     
VSŠ1 1 313      
umirjanje prometa   11122    1
GR    4     112
kolesarska pot   3  3      
prepustnost  114        
kanalizirano križišče   33        
varnost   211  1 1  
promet   4    1    
parkirna mesta 1  1  2  1  
cesta    121     1
križišča  1   2    11
krožišče    1     112
ceste    2 1    11
prometna signalizacija   11 11     
parkirišče      11  1 1
UN   4         
avtobusno postajališče    11 1    1
roundabout   4         
magistrska dela      2   1 1
površine za pešce    1  11    
projektiranje cest    1      11
krožna križišča   2  1      
idejna zasnova      1 1  1 
channelized intersection   3         
odsek    12       
projektiranje   1       2 
pešci      2 1    
prehodi za pešce    1   1   1
kolesarski promet   1  2      
nasičenost   111       
kriteriji1     1      
navodila za projektiranje 1    1      
NACTO     11      
štirikrako križišče   11        
tehnične specifikacije   2         
safety   2         
prometna ureditev      11     
pas za leve zavijalce    2        
kolesarji   1  1      
ureditev   1 1       
regionalna cesta       1 1   
traktrisa   11        
priključek      1  1   
prometne površine        1 1  
traffic count   2         
ureditev območja       1 1   
masterʼs thesis        2    
obvoznica   11        
klančina     2       
geodezija      2      
načrtovanje kolesarskih površin   1  1      
ukrepi1     1      
ZDA     11      
kolesarska steza      1     1
prometne obremenitve     11      
TSC - Tehnične specifikacije za javne ceste    11       
TSC - tehnična specifikacija za javne ceste   1 1       
OG-MK    11       
diplomske naloge           11
zaznavnost  1         1
analiza      2      
cestni promet   1  1      
Huda luknja   2         
Drava   2         
umiritev prometa1      1     
traffic load   2         
Velenje   2         
mirujoči promet     1 1     
Muta   2         
lokalna cesta       1 1   
Plateia    2        
nivo uslug     11      
Dravograd   2         
road design   1    1