Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Nejc Bezak

Ključna beseda20192020202120222023
gradbeništvo 1 33
VOI 1 33
B-VOI   31
diplomske naloge   31
UNI   31
podnebne spremembe    3
padavine   12
Kamniška Bistrica   2 
bilanca  1 1
pretoki1  1 
hidrološko modeliranje  11 
erozijski procesi  1 1
hibridna infrastruktura    2
transport sedimentov   11
sejalna analiza   2 
rinjene plavine  11 
linijska analiza   2 
magistrsko delo    2