Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Zvone Vodovnik

Ključna beseda200820092010201120122013201420152016
diplomske naloge3221922188338
magistrske naloge 11743678
socialna varnost 21854242
pogodba o zaposlitvi 631543 1
delovna razmerja112411 112
zaposlovanje 43542 32
delovno pravo 433332 1
brezposelnost 32522 22
trg dela  3142223
javni sektor 4242 112
javni uslužbenci 22311124
Slovenija 22231213
delovno razmerje  1433  1
odpoved pogodbe o zaposlitvi 61 112 1
plače 621    2
aktivna politika zaposlovanja  1321111
socialno varstvo122211   
nagrajevanje 411    1
zdravstveno zavarovanje 1  31  2
družinski prejemki  311  1 
zdravstveno varstvo 1  21 11
izobraževanje 22   1 1
delodajalci 41  1   
napredovanje  14     
človekove pravice  12 11  
starševstvo 12   1 1
politika zaposlovanja 23      
družina 111   11
brezposelni 211   1 
javna uprava 1 1  111
invalidi 111  1  
pokojnine 1  2 1  
sindikati111 1    
pokojninski sistem1  111   
zavarovanje   3   1 
trg delovne sile 121     
delavci 3   1   
socialna politika  111    
pokojninsko zavarovanje   11  1 
prenehanje delovnega razmerja 1 1  1  
denarno nadomestilo   2 1   
pokojninski sistemi    1  2 
socialni transferji   11   1
denarna socialna pomoč 2 1     
zaposleni 1  1   1
delovna uspešnost 2      1
plačni sistem 2 1     
mobing 111     
socialni dialog1 2      
socialno zavarovanje  12     
diskriminacija   11   1
motivacija   2    1
mladi  1    11
spolna diskriminacija 11 1    
varstvo pri delu 11      
brezposlenost   11    
pokojninska reforma1  1     
socialno partnerstvo 11      
invalidnost   1  1  
enakopravnost 2       
starost 1  1    
pripravništvo     11  
enakost spolov 1    1  
pogoji upokojevanja1   1    
zakonodaja  1  1   
javni uslužbenec   2     
zasebni sektor 1  1    
pokojninsko in invalidsko zavarovanje   2     
upokojevanje     11  
pravice  1 1    
poklicna rehabilitacija  11     
dopust  1 1    
mednarodno pravo       11
Evropska unija 1     1 
pravno varstvo 1      1
uradniki       11
kolektivne pogodbe1       1
človeški viri   1    1
delovni spori   1    1
pomoč na domu    1 1