Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Mitja Dečman

Ključna beseda200920102011201220132014201520162017201820192020
diplomske naloge2266410912    
e-uprava1 1222232 2 
javna uprava1213 211    
elektronsko poslovanje1 311111  1 
dokumentarno gradivo 21 11 11 11
zdravstvo   1 311    
elektronska hramba 2  11 2    
informacijsko-komunikacijska tehnologija  1       12
javni sektor     11   2 
informacijska tehnologija  1  111    
spletna aplikacija       11 11
upravna enota       11 1 
spletni portali1    11     
arhivsko gradivo 11    1    
elektronsko arhiviranje1   1      1
magistrske naloge      11    
informatizacija     2      
usposabljanje  1  1      
mobilna aplikacija         11 
digitalizacija   1   1    
Finančna uprava Republike Slovenije        1 1 
arhiviranje  1    1    
zadovoljstvo zaposlenih      1   1 
državni portal E-uprava    2       
uporabniška izkušnja        1 1 
e-storitve    1     1 
elektronske storitve    1  1    
e-izobraževanje  1       1 
Slovenija       2    
e-pošta   1    1   
zakonodaja    1    1  
programiranje   1     1  
odzivnost   1    1   
hramba    1  1    
splet         11 
informacijski sistemi     2      
e-participacija     1    1 
dolgoročna hramba          11
tehnologija        1 1 
pametno mesto          11
elektronski zdravstveni zapis  11        
elektronska pošta  11        
arhiv    1      1