Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Niko Abrahamsberg

Ključna beseda200920102011
diplomske naloge10206
gospodarske družbe24 
družba z omejeno odgovornostjo 12
delniške družbe12 
sodni register 12
delniška družba 21
pravne osebe 11
zakonodaja2  
družbe z omejeno odgovornostjo 2 
podjetja11 
gospodarske dejavnosti2  
nadzorni svet11 
Slovenija 2 
stečaj 2 
varstvo potrošnikov 2 
koncerni1 1