Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Iztok Rakar

Ključna beseda2009201020112012201320142015201620172018201920202021
diplomske naloge25111187218     
lokalna samouprava  1 1214  23 
upravni postopek1432   4     
javna uprava21 21  1 1 11
Slovenija1   13 1  1 2
občine  1  2131    
medobčinsko sodelovanje    1  2  22 
javno pooblastilo 1  2  2   11
občina        1 221
javne službe  11      12 
javni uslužbenci1  2   1   1 
državna uprava 11    1 1   
pravna ureditev   1   3     
varnost    1  3     
policija    11   1   
človekove pravice    2  1     
magistrske naloge       3     
javni sektor   1 1 1     
javno naročanje        2    
redarstvo     1 1     
lokalne skupnosti       2     
socialna varnost   1   1     
zaposlovanje   2         
pravna sredstva 11          
varuh človekovih pravic   1   1     
zastopanje stranke 1     1     
delniške družbe  11         
gospodarske družbe   2         
javna pooblastila  1    1     
lokalna skupnost  1 1        
javno-zasebno partnerstvo   1 1       
koncesije   1 1       
sodelovanje     1      1
dokazi11           
osnovne šole   1   1     
nadzor           11
nosilec javnega pooblastila           11
plačni sistem   1 1       
plače   1 1       
upravne naloge       1    1