Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Jerica Vogel

Ključna beseda2009201020112012201320142015201620172018201920202021
slovenščina11    142 111
diplomsko delo 2    12     
jezikovna didaktika1     121    
učbeniki 1     1  1 1
učni načrti       12    
učni načrt       1  2  
gimnazija1         1 1
osnovna šola 1        11 
geografija1          11
šolska geografija1      1    1
geografske diplome1      1     
bolonjski magisteriji        2    
diplomska dela1      1     
osnovne šole       11    
sporazumevalna zmožnost        1   1
učitelji      11     
magistrska dela       2     
medpredmetno povezovanje          11 
pouk slovenščine1         1