Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Matej Majerič

Ključna beseda201320142015
program131
vadba113
prehrana1 3
trening121
zdravje  4
vprašalnik 12
preprečevanje 12
raztezne vaje 12
gibalne sposobnosti 21
oprema 3 
športna rekreacija 21
ravnotežje 21
anketa 12
telesna priprava11 
turizem 2 
t-test  2
vzdržljivost 2 
regresijska analiza  2
športna aktivnost  2
SPSS 11
razvoj 11
organiziranost  2
zgodovina 11
telesna pripravljenost 11
jadranje na deski 2 
primerjava  2
preventiva 2 
deskanje na valovih 2 
veter 2 
športne poškodbe 2 
vaje za moč 11