Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Darija Skubic

Ključna beseda2011201220132014201520162017201820192020202120222023
pismenost   111411211 
govor  2121    221
bralna pismenost114 21 1     
govorni razvoj111  13 11 1 
jezik   1 11  1 32
branje    1  1 22 1
vzgojitelji 12 11 1    1
družinska pismenost 21  2     1 
starši  3  1      1
otrok    1   11 11
razvoj govora  12  1 1    
vzgojitelj  1  1 11  1 
predšolski otrok  1        21
biblioterapija       2  1 1
govorno-jezikovni razvoj      1   12 
verbalno nasilje        21  1
zgodnja pismenost  1 11     1 
vloga vzgojitelja   2  1 1    
predšolsko obdobje      1     2
kurikulum za vrtce      21     
jezikovna vzgoja 1 1  1      
porajajoča se pismenost 1 1    1    
slovenski knjižni jezik     111     
sporazumevanje  2    1     
opismenjevanje 111         
pripovedovanje       1 1  1
predopismenjevanje  12         
slikanica brez besedila       1   11
usvajanje jezika 1         1 
materni jezik        1  1 
funkcionalna pismenost   1     1   
dvojezičnost     1 1     
vrtec  1    1     
otrokov razvoj        1   1
predbralne spretnosti   1     1   
koncept knjige    1     1  
govorno-jezikovne motnje   1  1      
bralna motivacija  1 1        
govorne napake 1   1       
družinsko branje 11          
koherentnost         1  1
predpisalne spretnosti   1        1
Kurikulum za vrtce         1  1
predšolski otroci     1      1
medijska pismenost   1        1
knjiga           11
medij     1      1
bralne navade1           1
participacija    11       
javni vrtec    1 1      
mediji   1 1