Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Primož Pevcin

Ključna beseda200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
diplomske naloge1218242618141427       
Slovenija4332633831 31  
magistrske naloge  1118510       
analiza poslovanja2211 1341212 1 
financiranje 1323 122122 2 
Evropska unija1 12 2 13   1  
javni sektor  111 11 2   11
zavarovanje 13121         
občine   11 131     1
visoko šolstvo 1  123  1     
lokalna samouprava   112 11     1
podjetja2  2 2 1       
bilanca stanja  1    11112   
socialna varnost121    1  1   1
gospodarska kriza 1  1  111 1   
zdravstvo21     2      1
gospodarstvo   13        11
zavarovalnice1113           
trg dela1 1 2  1     1 
banke1 1  1 11      
finančna kriza 11 1  1 1     
poslovni izid       4  1    
bančništvo1 2  1 1       
tveganje   1    3   1  
prostovoljno delo  1  112       
družbena odgovornost1  1 2   1     
nepridobitna organizacija  1       22   
nevladne organizacije     2  2 1    
zdravstveno zavarovanje11 1         11
ekonomska kriza1  1111        
javni zavod  2      111   
država blaginje    2  2       
analiza      1  111   
javna uprava   1  1 1     1
šport    1 1 1 1    
javni zavodi  121          
gospodarske javne službe 111   1       
kakovost   1  1 1     1
zavarovalništvo  3    1       
varčevanje 1  111        
izkaz poslovnega izida        1111   
avtomobilsko zavarovanje 11  11        
poslovanje11 1 1         
zdravstveno varstvo 1     1  1  1 
podjetje 2    11       
nepridobitne organizacije  2    1 1     
prostovoljstvo  1    2   1   
uspešnost poslovanja       1 1   1 
avtomobilska industrija1       1    1 
gospodarnost        11 1   
izkaz denarnih tokov        11 1   
donosnost        11 1   
policija  11  1        
finančna analiza        11 1   
neprofitne organizacije   1 11        
kriptovalute      1    11  
brezposlenost    2 1        
učinkovitost         1   2 
uspešnost        1    2 
življenjska zavarovanja    1  1   1   
zaupanje          111  
organizacija     1  1    1 
zavarovalnica           2 1 
storitve2             1
študenti      11     1 
obvezno zdravstveno zavarovanje   2      1    
management  1    2       
aktivna politika zaposlovanja  1 1    1     
zaposlovanje1  1   1       
izobraževanje    1   11     
zavarovalstvo 2 1           
krizni management    2  1       
terjatve      1  11    
plačilna nedisciplina       1 11    
privatizacija1      2       
zadovoljstvo uporabnikov   1         11
tveganja   1     1     
konkurenca   11          
javno-zasebno partnerstvo  1      1     
javne politike 1  1          
večnivojsko sodelovanje        11     
večnivojsko upravljanje        11     
konkurenčna politika1   1          
socialna država    2          
metode poučevanja 1       1     
pokojninski sistemi  2            
kriza    1      1   
trajnost         1 1   
pokojninsko zavarovanje1 1            
ukrepi        2      
migrantska kriza        2      
liberalizacija   11          
siva ekonomija  2            
lokalne skupnosti    11         
turizem      1   1    
poslovanje podjetja    1     1    
motivacija    2          
premoženjska zavarovanja  1        1   
socialno varstvo1         1    
zdravstveni sistem         11    
zdravstvene storitve 1   1         
podjetništvo  1     1      
izterjava 1        1    
likvidnost       1  1    
izobraževalni sistem    1    1     
ekonomski razvoj   11          
marketing   1 1         
diplomska naloge1   1          
električna energija    1     1    
izvršba         1 1   
javno podjetje 11            
športna društva      1  1     
pozavarovanje   2           
banka  1        1   
brezposelnost  1      1     
varčevalni ukrepi    1    1     
finance      1    1   
prispevki   1     1     
obnovljivi viri energije          11   
komunalno podjetje  1    1       
donacije  1    1       
socialna politika 1     1       
javne službe  1    1       
bitcoin      1     1  
premija   1         1 
akreditacija      2        
ISO standardi       11      
evalvacija      11       
pokojnine11             
korupcija11             
krožno gospodarstvo       1    1  
pokojninski sistem 2             
Nemčija 1     1       
digitalizacija             2 
javni zdravstveni zavod             2 
sanacija             2 
pokojninski skladi11             
reforma         1   1 
bolnišnice  1   1        
finančna stabilnost  1   1        
univerzalni temeljni dohodek       1      1
socialni transferji        1     1
mladi     1     1   
nepridobitni sektor          11   
ravnanje z odpadki 1     1       
proračun   1   1       
plačilna sposobnost  1    1       
delovanje          11   
standardi       1      1
ekonomija    1  1       
pravo    1  1       
finančni kazalniki          1  1