Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Janez Stare

Ključna beseda200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
diplomske naloge21714162016111334      
magistrske naloge  11478610      
zaposleni 6122 532 21112
motivacija 12211424311   
vodenje   11243311   2
javni sektor 1 111223 22  1
javna uprava 12 13 42      
kompetence 1 122114  1   
dokumentarno gradivo 13 1 1 6      
zaposlovanje 4 2121        
ergonomija11111   1 12 1 
stres   1   31 2 12 
organizacija    22    22 1 
delovno okolje 1 1 1 211 1   
zadovoljstvo  1   322      
Slovenija 1  122 1  1   
zasebni sektor 1    2 1 21  1
odsotnost z dela 11111 21      
izobraževanje 2222          
management     1312      
nagrajevanje 11 1 2 11     
državna uprava 211    2  1   
komuniciranje  1 2 111      
etika    1  22    1 
vodja     2  2 1   1
stres na delovnem mestu        221 1  
delovno mesto   11     21 1 
arhivsko gradivo  3 1 1 1      
kariera   1111 1      
organizacijska klima  11 1 1  1    
organizacijska kultura    1  1  3    
absentizem    12 11      
javni uslužbenci       32      
človeški viri      112      
stranke 1 1    1   1  
zdravje pri delu       13      
delovna uspešnost  1 1 1  1     
učinkovitost    1 1 1  1   
varnost in zdravje pri delu1   1   1 1    
uspešnost  1  11   1    
šport   1 1  2      
poslovno komuniciranje    2  11      
varstvo pri delu 21     1      
delovni pogoji1  21          
kompetenčni model       111 1   
študenti    1 1      11
vrednote    1  11    1 
visoko šolstvo     13        
izgorelost   1 1    1   1
mobing    1  11      
varnost pri delu     1 1     1 
motivacijske teorije     1   2     
morala       11    1 
invalidi 2 1           
modeli vodenja     11 1      
usposabljanje zaposlenih  1     2      
upravne enote        3      
etični kodeksi    1  2       
motivacijski dejavniki     1 1 1     
upravljanje dokumentov 1      2      
delovna mesta    1   2      
komunikacija    11  1      
pisarna    1      1 1 
glavna pisarna 1  1   1      
izobraževanje zaposlenih        2      
osebni podatki    11         
dejavniki stresa        11     
arhiviranje    1   1      
odnosi s strankami  11           
tuji jeziki       11      
zdravje           2   
zadovoljstvo pri delu   1       1   
varstvo podatkov 1  1          
angleški jezik       11      
delovna oprema   1      1    
vrhunski šport1  1           
sistem nagrajevanja 1     1       
mediacija     1    1    
izbirni postopki     1  1      
konflikti        2      
zdravstvene težave1   1          
posledice stresa         2     
Uradniški svet         2     
poklicni razvoj        2      
karierni razvoj        2      
zakonodaja 1  1          
zdravstveni absentizem    1     1    
stil vodenja          1   1
kadrovski management     1 1       
zadovoljstvo zaposlenih          1   1
inovativnost     1    1    
center za socialno delo         1    1
delovno razmerje    11         
menedžment     2         
avtentično vodenje        11     
poklicna izgorelost   1 1         
diskriminacija   1       1   
plačni sistem   1    1      
kakovost  1  1         
lokalna samouprava      1 1      
učenje   1   1       
športniki   1 1         
psihično nasilje    1   1      
dokumenti 2             
fluktuacija   1 1         
poslovanje s strankami   1    1      
poklicni stres       2       
vseživljenjsko učenje   1    1      
trg dela   1    1      
napredovanje    1 1        
varnost           2   
ravnanje        2      
zavzetost zaposlenih          11   
disertacije     1 1       
kadri 1     1       
družbena odgovornost       11      
neformalno izobraževanje   1    1      
čustvena inteligentnost    1         1