Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Janez Stare

Ključna beseda2008200920102011201220132014201520162017201820192020
diplomske naloge21714162016101334    
magistrske naloge  11478610    
zaposleni 6122 532 21 
motivacija 12211424311 
vodenje   11243311  
javni sektor 1 111223 22 
javna uprava 12 13 42    
kompetence 1 122114  1 
dokumentarno gradivo 13 1 1 6    
zaposlovanje 4 2121      
ergonomija11111   1 12 
Slovenija 1  122 1  1 
izobraževanje 2222        
odsotnost z dela 11111 21    
organizacija    22    22 
delovno okolje 1 1 1 211 1 
zasebni sektor 1    2 1 21 
državna uprava 211    2  1 
stres   1   31 2  
nagrajevanje 11 1 2 11   
zadovoljstvo  1   222    
komuniciranje  1 2 111    
arhivsko gradivo  3 1 1 1    
management     1212    
stres na delovnem mestu        221  
kariera   1111 1    
organizacijska kultura    1  1  3  
absentizem    12 11    
vodja     2  2 1  
organizacijska klima  11 1 1  1  
etika    1  22    
delovno mesto   11     21 
javni uslužbenci       32    
učinkovitost    1 1 1  1 
delovna uspešnost  1 1 1  1   
uspešnost  1  11   1  
delovni pogoji1  21        
varnost in zdravje pri delu1   1   1 1  
poslovno komuniciranje    2  11    
šport   1 1  2    
visoko šolstvo     13      
varstvo pri delu 21     1    
zdravje pri delu       13    
človeški viri      112    
kompetenčni model       111 1 
glavna pisarna 1  1   1    
stranke 1 1    1    
motivacijski dejavniki     1 1 1   
delovna mesta    1   2    
motivacijske teorije     1   2   
izgorelost   1 1    1  
invalidi 2 1         
usposabljanje zaposlenih  1     2    
upravljanje dokumentov 1      2    
mobing    1  11    
vrednote    1  11    
etični kodeksi    1  2     
upravne enote        3    
komunikacija    11  1    
modeli vodenja     11 1    
avtentično vodenje        11   
poklicni razvoj        2    
izbirni postopki     1  1    
plačni sistem   1    1    
lokalna samouprava      1 1    
izobraževanje zaposlenih        2    
tuji jeziki       11    
angleški jezik       11    
konflikti        2    
trg dela   1    1    
osebni podatki    11       
delovno razmerje    11       
fluktuacija   1 1       
poklicna izgorelost   1 1       
študenti    1 1      
menedžment     2       
kakovost  1  1       
športniki   1 1       
vrhunski šport1  1         
dokumenti 2           
odnosi s strankami  11         
zakonodaja 1  1        
varstvo podatkov 1  1        
zdravstvene težave1   1        
napredovanje    1 1      
kadrovski management     1 1     
družbena odgovornost       11    
neformalno izobraževanje   1    1    
morala       11    
dejavniki stresa        11   
arhiviranje    1   1    
ravnanje        2    
vseživljenjsko učenje   1    1    
poslovanje s strankami   1    1    
učenje   1   1     
kadri 1     1     
varnost pri delu     1 1     
sistem nagrajevanja 1     1     
psihično nasilje    1   1    
disertacije     1 1     
karierni razvoj        2    
poklicni stres       2     
inovativnost     1    1  
mediacija     1    1  
posledice stresa         2   
pisarna    1      1 
Uradniški svet         2   
delovna oprema   1      1  
zavzetost zaposlenih          11 
zdravje           2 
diskriminacija   1       1 
varnost           2 
zadovoljstvo pri delu   1       1 
zdravstveni absentizem    1     1