Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Alenka Kuhelj

Ključna beseda2008200920102011201220132014201520162017201820192020
diplomske naloge119161234221726    
človekove pravice 54411111534    
Evropska unija 7491310931 1  
magistrske naloge 112121467    
Slovenija 5116210 3   1
pravna ureditev 1 1231 21   
Svet Evrope 111124   1  
Evropsko sodišče za človekove pravice   12 6   2  
zakonodaja 21241  1    
Lizbonska pogodba 122311      
pravica do zasebnosti 1  4112     
varstvo okolja  2 11111    
diskriminacija   21111     
pravo 3 12        
Sodišče Evropske unije  1 3 2      
varuh človekovih pravic 11 1 2      
okolje  2 1   1 1  
temeljne svoboščine  2  12      
prost pretok oseb    111 1    
zakonodajni postopek 31          
trgovina z ljudmi   1  21     
podnebne spremembe  1 11     1 
osebna svoboda   11 11     
otrokove pravice     2    2  
notranji trg   1 1  1    
zasebnost 1  11       
Kjotski protokol  1  2       
varstvo človekovih pravic 11     1    
varstvo osebnih podatkov 1  1  1     
pravica do veroizpovedi    111      
sodišča 2    1      
parlamenti 2    1      
politični sistemi 11   1      
državljanstvo   2  1      
osebni podatki    111      
Romi    111      
migracije    1 1 1    
romi    21       
mednarodne pogodbe 11 1        
Evropski parlament   111       
EU     3       
evropska unija      1 2    
Evropa 1  2        
otroci     11   1  
varnost 1   1    1  
parlament     2       
begunec  1       1  
prost pretok kapitala    1   1    
demokracija 1 1         
prost pretok storitev    1   1    
delo          2  
narodne manjšine    11       
letalski promet      1 1    
izobraževanje    1 1      
zdravje      1   1  
izvršilni postopek 1    1      
prost pretok blaga    1   1    
državna uprava     11      
Sodišče EU        1 1  
Zakon o varstvu okolja  1 1        
pravni akti    2        
ZDA  1 1        
mladoletniki1 1          
policija    11       
okoljska politika  2          
mednarodna sodišča    1 1      
pravice      11     
okoljska zakonodaja    1     1  
nasilje        1 1  
izvršba 1    1      
Človekove pravice 1    1      
azil  1   1      
kazniva dejanja1     1      
volitve  1   1      
sodbe     11      
ratifikacija   1 1       
dvodomnost     11      
izbrisani      2      
Francija     1      1
državni svet  1   1      
volilni sistemi  1   1      
migracijska politika     11      
terorizem 1      1    
svoboda izražanja     1  1    
verska svoboda  1     1    
zaporniki   1 1       
Evropska konvencija o človekovih pravicah  1       1  
subsidiarnost   11        
državljanske pravice   11        
mednarodno varstvo človekovih pravic 2