Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Rudi Kocjančič

Ključna beseda200820092010201120122013201420152016
diplomske naloge5212917172151223
Slovenija 151124 3713
človekove pravice14723 144
Evropska unija 3726 121
lokalna samouprava 4431 312
pravna ureditev 21 1 4 6
volitve13212 211
Svet Evrope 43 2   3
občine 3221 2 2
Lizbonska pogodba  414  2 
državni zbor2 322 1 1
demokracija 5131    
referendum 2132 1  
ustava1221 1 1 
politične stranke 231 1   
volilni sistemi 311  1 1
lokalne volitve 1 21  12
vlada  1131 1 
zakonodajni postopek3 21     
parlamentarni sistem   31  11
državni svet1 21  1 1
magistrske naloge   22  1 
Evropsko sodišče za človekove pravice  2 1 2  
parlamenti 4    1  
zakonodaja 2 1  2  
Državni zbor   31    
ustavno sodišče   11  11
zakonodajni referendum 1111    
narodne manjšine   11   2
volilni sistem  12    1
parlament1  111   
ustavna ureditev1 1  1 1 
ustavna sodišča  2 1  1 
državna ureditev  11 1 1 
ustave 21      
Ustava Republike Slovenije  1    2 
izbrisani   1  2  
odložilni veto1 11     
državna oblast   1 11  
neposredna demokracija  111    
Hrvaška  2 1    
varstvo človekovih pravic 1     11
Sodišče Evropske unije   11   1
Ustavno sodišče   2    1
ustavna pritožba  11    1
pokrajine  1    1 
Madžarska 1   1   
socialna varnost  1     1
župan   2     
državljanstvo   1    1
tujci   1    1
imuniteta 2       
socialna politika  1     1
ustavne pravice  2      
izvršilna oblast   1   1 
odvetništvo      1 1
korupcija   1  1  
župani 2       
pravo   11    
dvodomnost   1  1  
občinski svetniki 2       
Nemčija 1    1  
državno tožilstvo 1      1
poslovniki 1    1  
društva   1  1  
sodišča    1   1
lokalne skupnosti 11      
delavci11       
nacionalni parlamenti   11    
subsidiarnost    2    
Radovljica  1 1    
mednarodne pogodbe  2      
večinski volilni sistem  11     
proporcionalni volilni sistem  11     
Evropski parlament  1 1    
Republika Slovenija  1 1    
Državni svet   11    
lokalna skupnost  1     1
Ljubljana 1     1 
mednarodne konvencije 1     1 
predsednik    2    
ustavno pravo1      1 
temeljne svoboščine   11    
narodne skupnosti        2
ustavni zakoni       2 
varuh človekovih pravic 11