Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Jana Mali

Ključna beseda2007200820092010201120122013
stari ljudje2741112268
staranje2251211176
socialno delo s starimi175911133
domovi za stare221108132
institucionalno varstvo 2 9572
demenca 325382
socialno delo2  6 92
socialne mreže 11557 
svojci 1 11102
potrebe 1 243 
prosti čas 212 31
družina 2 32 1
pomoč na domu 22111 
neformalna pomoč 11311 
dolgotrajna oskrba 1 221 
potrebe starih ljudi  1 13 
medgeneracijski odnosi1 11 11
dom upokojencev     5 
kakovost življenja  12 2 
zasebnost   1 31
komunikacija 1  13 
pomoč     4 
formalna pomoč 1 111 
osebe z demenco    13 
kakovostna starost     22
medgeneracijsko sodelovanje  1 111
stres 1 2 1 
socialne oskrbovalke 11 11 
starost   3   
socialno varstvo   2 1 
izgorelost   2 1 
osamljenost2 1    
smrt    111
generacije    1 2
medgeneracijska solidarnost    111
podeželje   21  
nasilje    2 1
zadovoljstvo stanovalcev     21
zlorabe    2 1
upokojitev 1 2   
lokalna skupnost1 1   1
umiranje    111
skupine za samopomoč  1 11 
supervizija   2   
zaposleni v domovih za stare    11 
avtonomija     2 
socialni stiki     2 
kvaliteta življenja  1 1  
zakonodaja    11 
kmečko prebivalstvo   2   
socialnovarstvene storitve     2 
samopodoba   2   
deinstitucionalizacija   11  
kakovost delovnega življenja    11 
zadovoljstvo     2 
aktivnosti     11
stari  2    
žalovanje    1 1
socialni delavci in delavke   1 1 
skupnostna skrb  11   
selitev     2 
medsebojni odnosi     2 
formalna in neformalna pomoč 11    
oblike pomoči   1 1