Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Štefan Ivanko

Ključna beseda200820092010201120122013201420152016
diplomske naloge12021302120221423
magistrske naloge 635466810
motivacija 77354246
zaposleni 63241543
vodenje 73223531
organizacijska klima 372  323
stres 11221417
organizacijska kultura 2621 312
javna uprava 31  233 
kakovost  222312 
zadovoljstvo  2 5 5  
organizacija 3 3 3 11
zadovoljstvo zaposlenih  32 1112
management 2  21122
timsko delo 113 221 
komuniciranje 12 1321 
izobraževanje1113  21 
policija 1 322  1
motivacijske teorije  33 3   
državna uprava   3 4  1
obvladovanje stresa   111212
etika   211  3
kompetence 3   112 
javni uslužbenci 1  11112
poklicni stres 1  1 2 3
morala   211  2
Slovenija 1    212
trg dela    11121
znanje 2 2    2
učinkovitost  11111 1
medosebni odnosi 221     
podjetje 112 1   
zaposlovanje   21  11
konflikti 1 1 2 1 
organizacije 2  1 11 
lokalna samouprava 2      3
motivacijski dejavniki     3  2
kvaliteta 1    22 
etični kodeks   21   1
komunikacija  11 1  1
človeški viri  1   111
delovno okolje    1111 
brezposelnost   1   21
stili vodenja  11  11 
menedžment    121  
vrednote  1 1   2
občine 21     1
učeča se organizacija  11 2   
upravne enote    1 1 2
javni sektor  1 1   2
visoko šolstvo  1 1  1 
standardi 2    1  
mobing    11 1 
skupinsko delo      21 
tržno komuniciranje 21      
intelektualni kapital   1    2
družbena odgovornost   1 1  1
dejavniki stresa  1 11   
usposabljanje12       
uspešnost 1   11  
motivacija zaposlenih 1   1  1
podjetja 2     1 
učitelji    1 2  
ISO standardi  1 11   
tim 111     
politika zaposlovanja      11 
absentizem       11
spor       2 
dokumentarno gradivo     1 1 
odločanje    2    
odgovornost   11    
vodenje tima   1 1   
organizacijsko vedenje      2  
poslovna odličnost    11   
trgovska podjetja 1    1  
modeli vodenja    11   
Kamnik 1   1   
psihično nasilje   1 1   
ravnanje z ljudmi  1  1   
pogajanja  1  1   
uporabniki    1 1  
odločitveni modeli    2    
delo 1 1     
vedenje zaposlenih  1 1    
sodobna organizacija  11     
štipendiranje  1   1  
centri za socialno delo      2  
samoocenjevanje     11  
dejavniki motivacije  1   1  
poslovno komuniciranje       2 
slovenska vojska  11     
učna motivacija   2     
aktivna politika zaposlovanja    1  1 
upravna enota   2     
gospodarska kriza    1   1
varnost pri delu       11
turizem 1  1    
dvotirni sistem upravljanja   2     
enotirni sistem upravljanja   2     
napredovanje     1  1
odsotnost z dela       11
Geodetska uprava1       1
poklicna etika     1  1
zadovoljstvo strank   2     
zdravje pri delu       11
inteligenca   11    
karierni sistem     1  1
gasilstvo 1      1
vrtec    11