Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Štefan Ivanko

Ključna beseda200820092010201120122013201420152016
diplomske naloge12021302120221423
magistrske naloge 635466810
motivacija 77354246
zaposleni 63241543
vodenje 73223531
organizacijska klima 372  323
stres 11221417
organizacijska kultura 2621 312
javna uprava 31  233 
kakovost  222312 
zadovoljstvo  2 5 5  
organizacija 3 3 3 11
zadovoljstvo zaposlenih  32 1112
timsko delo 113 221 
management 2  21122
komuniciranje 12 1321 
izobraževanje1113  21 
policija 1 322  1
motivacijske teorije  33 3   
državna uprava   3 4  1
obvladovanje stresa   111212
kompetence 3   112 
etika   211  3
javni uslužbenci 1  11112
poklicni stres 1  1 2 3
morala   211  2
Slovenija 1    212
trg dela    11121
znanje 2 2    2
učinkovitost  11111 1
organizacije 2  1 11 
podjetje 112 1   
zaposlovanje   21  11
konflikti 1 1 2 1 
motivacijski dejavniki     3  2
lokalna samouprava 2      3
medosebni odnosi 221     
kvaliteta 1    22 
komunikacija  11 1  1
etični kodeks   21   1
brezposelnost   1   21
človeški viri  1   111
delovno okolje    1111 
stili vodenja  11  11 
menedžment    121  
vrednote  1 1   2
občine 21     1
učeča se organizacija  11 2   
upravne enote    1 1 2
javni sektor  1 1   2
visoko šolstvo  1 1  1 
standardi 2    1  
mobing    11 1 
skupinsko delo      21 
tržno komuniciranje 21      
družbena odgovornost   1 1  1
usposabljanje12       
uspešnost 1   11  
dejavniki stresa  1 11   
učitelji    1 2  
motivacija zaposlenih 1   1  1
podjetja 2     1 
ISO standardi  1 11   
intelektualni kapital   1    2
tim 111     
politika zaposlovanja      11 
dokumentarno gradivo     1 1 
spor       2 
absentizem       11
odločanje    2    
odgovornost   11    
samoocenjevanje     11  
organizacijsko vedenje      2  
poslovna odličnost    11   
trgovska podjetja 1    1  
modeli vodenja    11   
Kamnik 1   1   
psihično nasilje   1 1   
ravnanje z ljudmi  1  1   
pogajanja  1  1   
uporabniki    1 1  
vodenje tima   1 1   
delo 1 1     
vedenje zaposlenih  1 1    
sodobna organizacija  11     
štipendiranje  1   1  
centri za socialno delo      2  
odločitveni modeli    2    
dejavniki motivacije  1   1  
poslovno komuniciranje       2 
slovenska vojska  11     
učna motivacija   2     
aktivna politika zaposlovanja    1  1 
upravna enota   2     
gospodarska kriza    1   1
varnost pri delu       11
turizem 1  1    
dvotirni sistem upravljanja   2     
enotirni sistem upravljanja   2     
napredovanje     1  1
odsotnost z dela       11
Geodetska uprava1       1
poklicna etika     1  1
zadovoljstvo strank   2     
zdravje pri delu       11
inteligenca   11    
gasilstvo 1      1
vrtec    11   
karierni sistem     1  1