Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Blaž Lešnik

Ključna beseda20082009201020112012201320142015
alpsko smučanje221268736
meritve  231413
tekmovanje  2 2333
testi  23 311
organiziranost 13 12 3
primerjava  23 1 3
mladi  311 21
učenje1121111 
analiza variance  2311  
prosti slog 12 1 11
vprašalnik 112   2
razvoj 11  112
gibalne sposobnosti    2211
antropometrija  122  1
tehnika 11 2 11
uspešnost   11211
dečki   1 212
otroci   1 31 
trening    221 
učitelji2   1  2
metodika 1111 1 
SPSS     31 
regresijska analiza  1  2 1
poškodbe  2 1  1
deklice     211
smučanje  2 1  1
program 12   1 
anketa 12    1
usposabljanje1    1 2
medicina  2 2   
motorične sposobnosti  3 1   
zgodovina     2 2
deskanje na snegu 1  11 1
trženje  1  1 1
motivacija   1 1 1
tujina     1 2
Slovenija     1 2
tečaji2    1  
snežni parki  2 1   
vadba  1 11  
SMMS   21   
motorika   1 1 1
športne poškodbe     1 2
metode1   1   
kondicijska priprava    2   
zarezna tehnika  1  1  
rezultati    11  
morfološke značilnosti   1 1  
psihologija   2    
vrhunski šport  1   1 
Spearmanov korelacijski koeficient     11 
kondicijski trening  1 1   
zakonodaja       2
vsebina2       
organizacija2       
sistem  1    1
načrtovanje     1 1
športna rekreacija    1  1
pravila      11
Pearsonov koeficient korelacije     1 1
varnost      11