Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Saša Cecić Erpič

Ključna beseda201320142015
starši1 2
šport2 1
športna aktivnost1 1
analiza variance  2
vedenje  2
SPSS  2
vprašalnik  2
psihologija  2
intervju1 1
športna kariera  2
motivacija1 1
trenerji1 1
mladi1 1