Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Mojca Doupona

Ključna beseda200720082009201020112012201320142015
vprašalnik4 821 112
anketa354    13
sociologija5222211  
šport4132 1111
analiza variance4152     
mediji2 121 1 1
rokomet 1111 112
nogomet1121   2 
odbojka 3 2   1 
ženske 11   1 2
SPSS21      2
moški 121    1
intervju   1  22 
vrhunski šport  11  1 1
športna rekreacija   1 11 1
socializacija     121 
Slovenija 11 1  1 
migracije    1 12 
športniki111   1  
t-test1 1   1 1
športna vzgoja111      
primerjava 21      
družba1    11  
starši2      1 
reprezentanca 2     1 
nasilje2 1      
športna kariera1  1  1  
tekmovanje  1   1 1
sodniki  21     
motivacija      2 1
hi-kvadrat1       2
klubi 1 11    
igralci 1     1 
individualni športi1 1      
srednje šole 11      
značilnosti1      1 
globalizacija       2 
fair play  2      
košarka 11      
osnovne šole1 1      
ekipni športi1 1      
navade1 1      
spol 1    1  
psihologija  2      
motivi 1    1  
izobraževanje 1 1     
športnice 1    1  
analiza 1    1  
prosti čas11       
Hi-kvadrat test1 1      
kariera 1    1  
šola11       
vzroki       2 
prestopi      11 
podpora        2
poškodbe1       1
SPSS 20.0      1 1
statistika1       1
rehabilitacija        2
trenerji 1      1
tuji klubi      11