Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Andrej Kryžanowski

Ključna beseda2010201120122013201420152016201720182019202020212022
gradbeništvo333876151  1 2
diplomska dela43273 5      
UNI1 14644   1  
diplomska naloga    445      
VSŠ33221        
magistrska dela     251     
pregrada   3211      
VOI     4 1    2
okoljsko inženirstvo      4      
vodarstvo      4      
terminski plan 111      1  
hidroelektrarna    111     1
B-GR    1 1   1  
CADAM   21        
gradbena dela11 1         
VKI1   2        
mala hidroelektrarna   111       
akumulacija  11        1
Sava            3
optimizacija  11        1
male hidroelektrarne    11       
valjani beton   2         
gradbišče  1   1      
pregrade     2       
pretok    1 1      
hidroelektrarne     11      
nasip  1   1      
HE na srednji Savi   1  1      
priročnik2            
tveganje     2       
energija    1 1      
abrazijska odpornost   11        
obratovanje1    1       
primerjava    1 1      
diplomske naloge  1       1  
energetska proizvodnja      1     1
tehnologija gradnje1         1  
GR    1     1  
organizacija gradbišča   1      1  
HE Medvode     1      1
HE Mavčiče     1      1
civil engineering      1   1  
VODPREG     2       
vodna bilanca   11        
magistrsko delo            2