Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Miran Ferlan

Ključna beseda200520062007200820092010201120122013201420152016
VSŠ16713558811210
geodezija16713554911210
diplomska dela1671355991   
zemljiški kataster12182342   4
kataster stavb  2314131  1
parcelacija 113113    3
diplomska naloga         1210
ureditev meje 1 2113   12
zemljiška knjiga  131212   1
TUN       52 12
elaborat  12 21    1
kataster 222   1    
etažna lastnina  1  1 11  2
gradbeništvo      5     
komasacija 1    11   1
geodetski načrt 2    1    1
geodetske storitve  1  1 1   1
lastnik  1  1     2
alternativno reševanje sporov      11   1
izdelava elaborata   21       
mejna obravnava 1    1    1
upravni postopek  2        1
mediacija      11   1
stranke       1   1
javna infrastruktura  11        
sodna ureditev meje      1    1
primerjava postopka      11    
lastninska pravica       1 1  
gradbeno dovoljenje 1 1        
tehnično upravljanje nepremičnin       2    
graduation thesis       11   
geodesy       11   
GPS 1 1        
kataster gospodarske javne infrastrukture 1  1       
nepremičninske evidence     1 1    
GIS 1  1       
nova izmera1  1        
urejena meja      1    1
geodetsko podjetje  11        
denacionalizacija   1  1     
odgovorni geodet      1    1
zemljišče pod stavbo   1  1     
zapisnik  1  1      
parcela  1  1      
legalizacija          11
geodetski posnetek izvedenega stanja          11
vpis objektov   1  1     
digitalni katastrski načrt  1  1      
odmera ceste      1    1
dolžinski objekt   2        
prvi vpis    11      
zakonodaja      1    1
ureditev mej  11        
množično vrednotenje nepremičnin  1    1