Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Miran Ferlan

Ključna beseda20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
VSŠ16713559811310    1
geodezija16713555911310    1
diplomska dela16713551091        
zemljiški kataster12182342   4    1
kataster stavb  2314131  1     
diplomska naloga         1310    1
TUN      152 22    1
parcelacija 113113    3     
zemljiška knjiga  131212   1     
ureditev meje 1 2113   12     
kataster 222  11         
elaborat  12 21    1    1
etažna lastnina  1  1 11  2     
gradbeništvo      5          
komasacija 1    11  11     
geodetski načrt 2    1    1     
geodetske storitve  1  1 1   1     
lastnik  1  1     2     
primerjava postopka      11  1      
tehnično upravljanje nepremičnin      12         
izdelava elaborata   21            
alternativno reševanje sporov      11   1     
upravni postopek  2        1     
mejna obravnava 1    1    1     
mediacija      11   1     
graduation thesis       11        
GPS 1 1             
javna infrastruktura  11             
nova izmera1  1             
3D kataster stavb      1 1        
lastninska pravica       1 1       
denacionalizacija   1  1          
zemljišče pod stavbo   1  1          
vpis objektov   1  1          
parcela  1  1           
gradbeno dovoljenje 1 1             
kataster gospodarske javne infrastrukture 1  1            
GIS 1  1            
prvi vpis    11           
množično vrednotenje nepremičnin  1    1         
dolžinski objekt   2             
geodetsko podjetje  11             
nepremičninske evidence     1 1         
digitalni katastrski načrt  1  1           
ureditev mej  11             
zapisnik  1  1           
geodesy       11        
odmera ceste      1    1     
legalizacija          11     
odgovorni geodet      1    1     
sodna ureditev meje      1    1     
skica           1    1
urejena meja      1    1     
zakonodaja      1    1     
geodetski posnetek izvedenega stanja          11     
stranke       1   1