Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Alenka Gaberščik

Ključna beseda20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
makrofiti       66321 1 11      
odbojnost           12416411    
vodotoki       4431     1      
okoljska ocena       42311    1      
lastnosti listov           133 13      
optične lastnosti              2 5 3   1
presevnost             2 3211    
presihajoča vodna telesa      134              
Cerkniško jezero          2 3 111      
fotokemična učinkovitost       32 1     2      
UV absorbirajoče snovi       52              
mikoriza      1 2 1     2      
optične lastnosti listov               311     
invazivne rastline           113         
fotosintezna barvila       32              
fotosintezni pigmenti       22         1    
prepustnost             311       
širša okoljska ocena        4 1            
listi             2 11      
tujerodne rastline           1 2  1      
presihajoče jezero       2     11        
tujerodne vrste            211        
amfibijske rastline       3       1       
glivna kolonizacija          1 21         
UV-B sevanje       4               
rastline z amfibijskim značajem      1 2              
sezonske spremembe          1 11         
obrežni pas             12        
anatomija       2     1         
modra stožka            2  1       
spremembe vodostaja        1    1         
kakovost vode       2               
vodni režim       2               
navadna streluša            11         
vodotok        2              
svetlobni spekter             2         
reka Pesnica        2              
homofilni makrofiti        2              
Rižana        2              
pitna voda        2              
optika               2       
botanika         2             
rušnata masnica            1  1       
Phragmites australis        1 1            
invazivne tujerodne vrste             11        
vegetacija1             1        
invazivne vrste            1 1        
rast         11            
preraslolistni dristavec             1 1       
bleščeči dristavec             1 1       
citološke analize        2              
biotest        2              
Šaleška dolina        2              
onesnaženost        2              
hranila       2               
Bloke         2             
obrast             1 1       
meritve             11        
reka Vipava        2              
Rašica       2               
antociani       2               
visoki trpotec             1  1      
transpiracija        1       1      
senca       2               
ultravijolično sevanje                1 1    
sezonska aktivnost       2               
ječmen                 1 1   
modeliranje       2               
sevanje             1  1      
Senecio paludosus            2          
Carex elata        1   1          
rastline             2         
fitoliti              1  1     
odbojni spektri            11         
reke             2         
navadna ciklama (Cyclamen purpurascens Mill.)       2               
sonce       2               
Črni potok       2               
membrane       2               
Kodeljevec       2               
navadna leska                  1 1  
disertacije              1 1      
hidrološki gradient              2        
oljna bučka              1     1  
heterofilni makrofiti       2               
Šentpavelščica       2               
tatarska ajda         1      1      
iglice       2               
selen         1      1      
smreka (Picea abies)       2               
iglavci       2