Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Jože Lopatič

Ključna beseda20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
gradbeništvo35 313683378   111
diplomska dela35 313683164      
VSŠ24 3942   1   1  
UNI11  4 51314    1 
dimenzioniranje21 23111131      
B-GR      2 113    1 
lesene konstrukcije     11  24      
statična analiza    111  13      
diplomska naloga        2 3   1  
vezna sredstva   1   1 12      
armiranobetonska plošča 1  1    2       
GR              111
računski model        2       1
VBA Excel      3          
ostrešje 1  1            
lepljeni nosilci         2       
brv        11       
armiran beton      1 1        
leseni lepljeni nosilci     1   1       
požarna varnost        1 1      
Evrokod 5     1   1       
glulam      1  1       
računalniški program     1   1       
veliki razponi     1    1      
lesena konstrukcija      1   1      
armiranobetonski nosilec 1  1            
prekladna konstrukcija 1  1            
projektiranje      2          
civil engineering      2          
graduation thesis      2          
standardi     11          
beton   1 1           
načrti    1 1          
EC 81     1          
Nemetschek Frilo      2          
lepljen lameliran les     11          
potresna odpornost        2        
projektiranje spojev        2        
narivanje    2            
križno lepljene lesene plošče    1   1        
prednapetje    2            
prednapeti beton    2            
mejna stanja        2        
nosilci     1   1       
rešitve za preboj 2               
strig zaradi prečne sile 2               
uklon          1   1  
upogibni moment    1          1 
armirani beton1              1 
konstrukcijska smer2                
nosilni sistemi          2      
preboj 2