Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Polonca Kovač

Ključna beseda20082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024
diplomske naloge4443915282122812        
upravni postopek216188231013971010568361
magistrske naloge 34866101211        
inšpekcijski nadzor 5444212 2123222 
Slovenija 45421314111 21  
gradbeno dovoljenje 531421231  1  1 
davčni postopek1 2 3222    23 2 
pravna sredstva 421214 1 1111   
javna uprava 43214121 1      
upravne enote 211 22 1 1 41 1 
človekove pravice 1 1221 113  11  
prekrški 611 231         
učinkovitost 1  211  2 2221  
zakonodaja 5  11 131 1 1   
vročanje 1311 111   22   
upravni spor 51 2 211    1   
pritožba 111    11 123 1 
občine1221113 1        
policija 5 3 1  1  1     
nadzor  13   1 11  4   
tujci 11  24    1  1  
informacije javnega značaja 2 12111   11    
varstvo osebnih podatkov 2 2   1 1 2 11  
javni interes 1  1  112 111 1 
upravni postopki1  11 1  1 2  11 
lokalna samouprava 51 11  1        
informacijski pooblaščenec 3 11  2      1  
prekrškovni postopek 1 4     11  1   
Zakon o splošnem upravnem postopku  1  1   11 2 11 
davčna izvršba 11  1 1 11 1    
temeljna načela         31   12 
center za socialno delo  1 1    1 1  12 
ZUP   1 1   1 1   3 
davki121 1  11        
državna uprava 22   2 1        
davčni nadzor 11 21  1     1  
varuh človekovih pravic    1 11  2   1  
javni sektor 11111        1  
Hrvaška       1 12  11  
Evropska unija   1 12 1     1  
upravna enota 11       1  12  
upravne zadeve    11   12  1   
izvršba 21     2        
javno pooblastilo   1   2  1  1   
prekrškovni organ   2 1    11     
davčni sistem  1  3 1         
kršitve         11  111 
pristojnosti 3    1   1      
odločba  32             
inšpekcijski postopek  21       11    
javni uslužbenci 3 1             
EU             21 1
upravno poslovanje1   1 11         
posebni upravni postopek   2     2       
lastninska pravica  1     1 1    1 
socialno varstvo 2        1    1 
procesno pravo     12 1        
stranski udeleženec          1 21   
upravna inšpekcija   111         1 
cestni promet 111  1          
kakovost 1   11  1       
FURS             12 1
centri za socialno delo     2 1    1    
stranke    22           
sodna praksa       1 2   1   
projektna dokumentacija 3           1   
upravno pravo 2   11          
osebni podatki 3     1         
inšpekcijski upravni postopek  3              
varstvo pravic     1   11      
zakonska zveza111              
medobčinski inšpektorat 1   1    1      
odločbe12               
davčni zavezanec  2 1            
zadovoljstvo strank 1   11          
Varuh človekovih pravic   1     1   1   
migracije 1   1       1   
upravni akti 2    1          
trajanje postopkov          1 11   
razlastitev     1  1 1      
šolstvo  1    1    1    
inšpektorat  2        1     
komuniciranje  2 1            
javna korist     1  1 1      
ombudsman       1 1   1   
javne službe 2       1       
zasebno varovanje    111          
dokazni postopek  21             
dostop do informacij javnega značaja   11        1   
prekršek  11 1           
letno poročilo          2  1   
priče2            1   
carinski postopek 1      11       
transparentnost   1   1     1   
Evropsko sodišče za človekove pravice     1    1  1   
analiza sodne prakse           1 11  
finančni inšpektor             12  
e-uprava     11        1 
dohodnina  1  1 1         
izobraževanje   1  1       1  
pravice iz javnih sredstev    1    1     1 
GDPR           1 11  
davek  1 1          1 
zaposlovanje 1 1   1         
upravni nadzor           1   1 
davčna obveznost    11           
promet   1  1          
občinska uprava 11              
sodni postopki11               
upravni organi 11              
policijski postopki 2               
sodišče 11              
šport       1    1    
Italija  1           1  
državne štipendije 1  1            
sodišča 1        1      
Inšpektorat RS za šolstvo in šport   1        1    
štipendiranje 1      1        
kazniva dejanja   1 1           
denarna socialna pomoč        11       
stranke v postopku  1 1            
uradniki        2        
državna štipendija    1    1       
Zakon o davčnem postopku         1     1 
otroški dodatek    1    1       
pooblastila 1      1        
obvezno zdravstveno zavarovanje  1      1       
cestni transport     11          
davčna reforma1      1         
inšpektor  1        1     
davčna uprava 11              
notranji nadzor      1    1     
upravna svetovalnica     1  1        
pokojninsko zavarovanje  2              
visoko šolstvo     1     1     
sodni postopek      1   1      
invalidsko zavarovanje  2              
modernizacija     2           
zdravstvena komisija  1  1           
redna pravna sredstva     1      1    
pristojnost 1          1    
notarska overitev 11              
splošni upravni postopek1      1         
zakon o splošnem upravnem postopku            1  1 
Informacijski pooblaščenec           2     
socialna varnost  1       1      
upravna overitev 11              
eUprava             1 1 
zdravstveno zavarovanje  1  1           
administrativne ovire         1 1     
hitri postopek 1          1    
redarstvo 1   1           
Ljubljana 11              
delovna razmerja 11              
izredna pravna sredstva     1     1     
diplomska naloge 2               
digitalizacija             1 1 
zakonitost      1  1       
carine 1      1        
kvaliteta  2              
Irska 1 1             
kontrola kvalitete  2              
uradne osebe   11            
ukrepi 1             1 
Evropski socialni sklad      11         
gradbeni zakon          1 1    
investitor 1           1   
dobra uprava       1     1   
sorazmernost 1           1   
davčno procesno pravo       1 1       
davčni sistemi    1  1         
primerjava 1           1   
nepremičnine11               
plačilni nalog 1         1     
finančna uprava        11       
enako varstvo pravic           1 1   
občinsko redarstvo  1       1      
davčni inšpekcijski nadzor              1 1
inšpekcija   11            
poslovna sposobnost          2      
stranka  1       1      
procesne dileme            11   
EFQM  1      1       
študenti     11          
postopki 1           1   
prometna varnost         1   1   
reorganizacija               2 
CAF  1      1       
e-vročanje            11   
položaj strank  1           1  
gradbeni objekti 1     1         
upravna zadeva  1          1   
varstvo človekovih pravic             2   
pravice    1 1          
oglaševanje         1   1   
odmera dohodnine     1       1   
inšpekcijski ukrepi  11             
roki             1 1 
varstvo okolja         11      
otroški vrtci    1 1          
izvedenci1            1   
ogled1            1   
Zavod RS za zaposlovanje           2     
sklep  11             
pravo     11          
graditev objektov 2               
komunalni prispevek      11         
otroci s posebnimi potrebami 1    1          
načelo sorazmernosti 1 1             
načela1        1       
javna pooblastila 1    1          
občinska inšpekcija         11      
izvršilni postopek 1            1  
notarji 2               
posebni upravni postopki     1 1         
brezposelnost    1      1     
notariat 2               
kazenski postopek 1 1