Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Matjaž Dolšek

Ključna beseda20062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
gradbeništvo2528368118782  1  
diplomska dela2528355923       
UNI242822716151     
potresno inženirstvo     23432111 1  
potresnoodporno projektiranje11    122141 111 
Evrokod 8      12113   212
potresno tveganje     12111211 3  
potisna analiza      11332 1 2  
diplomska naloga        5161     
armiranobetonski okvir    12 4211 1    
potresna analiza  111  11 1111111
potresna odpornost   1 2 11111 11  
zidane stavbe     212112      
Evrokod     11 21 12 1  
zidana stavba     1 211 21 1  
potresna nevarnost     121 12     1
N2 metoda   2   111    2  
SAP20001  1   1211      
disertacije      111111     
graduation thesis 1    23         
metoda s horizontalnimi silami      1 2  2    1
ocena potresne odpornosti        21111    
potresna obtežba11  1  1     1  1
B-GR      2 3  1     
modalna analiza   2 2 1 1       
civil engineering      23         
načrtovanje nosilnosti 1  1 1   1   1  
gradbene konstrukcije       2  3      
nelinearna statična analiza     11  1  1    
magistrska dela       1 11   1  
opečna polnila   1   11   1    
ETABS     1  1  1   1 
nearmirano zidovje   2    11       
UN       4         
promet       4         
strižna nosilnost   2 1   1       
potres    1  1    1   1
SAP 2000      22         
nelinearna statična (potisna) analiza      111        
zidana konstrukcija   2    1        
EC8 2     1         
Potresno inženirstvo            1 2  
nelinearna analiza   1        1 1  
zanesljivost konstrukcij     111         
armiran beton            111  
grajeno okolje         111     
upogibna nosilnost     1  1 1      
JUBHome BASE         12      
inkrementalna dinamična analiza     1  1 1      
zidana polnila    1     1 1    
OG-MK       21        
metoda načrtovanja nosilnosti     1 1  1      
program 3Muri   1    11       
faktor obnašanja 1    1       1  
VSŠ 1      11       
pospešek tal         1    1 1
armiranobetonska stavba   1  1        1 
nekonstrukcijski elementi  1        1     
ekonomska izguba        1  1     
spletna aplikacija          1     1
Evrokod 8-3          11     
armiranobetonska montažna hala        1  1     
EAVEK 1 1             
stenasta konstrukcija  11             
SIST EN 1998-1  11             
avtomatsko dimenzioniranje  11             
primerjava rezultatov      2          
dinamična analiza   1     1       
analiza izgub        1  1     
linijski model 1         1     
JUBHome WALL          2      
analiza potresne ranljivosti          1    1 
analiza negotovosti        1 1      
verjetnost porušitve        1 1      
VSŠ-OG     2           
nelinearna dinamična analiza     1    1      
dimenzioniranje     11          
armiranobetonska konstrukcija   1       1     
standard Evrokod 8 1  1            
projektiranje      1  1       
odločitveni model            1  1 
nelinearna statična (pushover) analiza   2             
slv      2          
Eurocode 8      11         
masonry building       2         
seismic performance assessment       2         
metoda z vodoravnimi silami     1 1         
Matlab 2               
metoda N2            1 1  
strižna in upogibna nosilnost     1 1         
standardi EVROKOD 8       2         
stresni test            1 1  
strižna porušitev       2         
GR        1     1  
Hala Tivoli       2         
lateral force method       2