Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Matjaž Dolšek

Ključna beseda200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
gradbeništvo2528368118782  1 7 
UNI242822716151    4 
diplomska dela2528355923        
potresno inženirstvo     23432111 1 1 
potresnoodporno projektiranje11    122141 111  
diplomska naloga        5161    1 
potisna analiza      11332 1 2   
potresno tveganje     12111211 3   
Evrokod 8      12113   212 
potresna odpornost   1 2 11111 11 11
potresna analiza  111  11 1111111 
armiranobetonski okvir    12 4211 1     
zidana stavba     1 211 21 1 1 
Evrokod     11 21 12 1 1 
B-GR      2 3  1    4 
zidane stavbe     212112       
potresna nevarnost     121 12     1 
SAP20001  1   1211       
N2 metoda   2   111    2   
GR        1     1 5 
disertacije      111111      
modalna analiza   2 2 1 1        
metoda s horizontalnimi silami      1 2  2    1 
potresna obtežba11  1  1     1  1 
ocena potresne odpornosti        21111     
načrtovanje nosilnosti 1  1 1   1   1   
gradbene konstrukcije       2  3       
diplomske naloge     1          4 
graduation thesis 1    13          
nearmirano zidovje   2    11        
ETABS     1  1  1   1  
promet       4          
UN       4          
magistrska dela       1 11   1   
nelinearna statična analiza     11  1  1     
potres    1  1    1   1 
civil engineering      13          
strižna nosilnost   2 1   1        
opečna polnila   1   11   1     
VSŠ 1      11      1 
JUBHome BASE         12       
upogibna nosilnost     1  1 1       
zanesljivost konstrukcij     111          
metoda načrtovanja nosilnosti     1 1  1       
SAP 2000      12          
nelinearna analiza   1        1 1   
EC8 2     1          
grajeno okolje         111      
inkrementalna dinamična analiza     1  1 1       
zidana polnila    1     1 1     
armiranobetonska stavba   1  1        1  
nelinearna statična (potisna) analiza      111         
OG-MK       21         
zidana konstrukcija   2    1         
faktor obnašanja 1    1       1   
armiran beton            111   
program 3Muri   1    11        
Potresno inženirstvo            1 2   
pospešek tal         1    1 1 
armiranobetonska konstrukcija   1       1      
JUBHome WALL          2       
VSŠ-OG     2            
analiza izgub        1  1      
standard Evrokod 8 1  1             
nekonstrukcijski elementi  1        1      
ekonomska izguba        1  1      
armiranobetonska montažna hala        1  1      
linijski model 1         1      
analiza negotovosti        1 1       
mejno stanje     1           1
masonry building       2          
lateral force method       2          
strižna in upogibna nosilnost     1 1          
strižna porušitev       2          
linearna analiza            1    1
standardi EVROKOD 8       2          
seismic performance assessment       2          
metoda z vodoravnimi silami     1 1          
primerjava rezultatov      2           
verjetnost porušitve        1 1       
nelinearna dinamična analiza     1    1       
projektiranje      1  1        
dinamična analiza   1     1        
Hala Tivoli       2          
potisna krivulja                2 
dimenzioniranje     11           
Evrokod 8-3          11      
analiza potresne ranljivosti          1    1  
SIST EN 1998-1  11              
nelinearna statična (pushover) analiza   2              
odločitveni model            1  1  
stenasta konstrukcija  11              
avtomatsko dimenzioniranje  11              
metoda N2            1 1   
EAVEK 1 1              
Matlab 2                
stresni test            1 1   
spletna aplikacija          1     1