Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Tomaž Ambrožič

Ključna beseda200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
geodezija151346571515   134
diplomska dela15134637          
VSŠ 11 211614 2     1
UNI14 325 1 1 2      
diplomska naloga        1514     1
geodetska mreža      11 1    2121
izravnava   1     1 12 121 
GIG         1 1   123
deformacijska analiza 1  212        1  
magistrska dela           1   123
redukcija dolžin    1  2 1  1 1   
premiki   1 112          
TUN       2 2       1
terestrično lasersko skeniranje      1    2   1 1
geodetski datum     112        1 
geodetske meritve   111   1        
izravnava geodetske mreže        11      11
geometrični nivelman     11        11 
izravnava mreže       1      2 1 
umetna nevronska mreža   2 1            
horizontalni premiki      11         1
graduation thesis      111         
program         2   1    
reper 1     1        1 
GNSS      2          1
transformacija S 1  1 1           
geodetski načrt     2      1     
analiza   2 1            
trigonometrično višinomerstvo      1         1 
ocena natančnosti       1   1      
izravnava opazovanj    1 1           
odmik           1   1  
metoda Hannover    1 1           
disertacije      2           
nivelmanska mreža       1        1 
izmera mreže       1      1   
hitrost          1    1  
višinska mreža       1      1   
pospešek          1    1  
kinematične meritve          1    1  
zenitna razdalja       1        1 
program Premik    1 1           
horizontalni kot       1        1 
računski primer 1  1             
optimizacija geodetske mreže           1    1 
padavine   1 1            
geodesy       11         
deformacije      1  1        
merjenje dolžin     1     1      
lasersko skeniranje                11
simulacije       1 1        
oblak točk               1 1
meritve 1       1        
prelomnica      11          
izravnava višinske mreže         1   1    
ViM         1   1    
predor                11
Moste        2         
Dobravica        2         
natančnost horizontalnih premikov      11          
Macesnikov plaz   1 1            
analiza premikov    1 1