Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Mihael Brenčič

Ključna beseda20152016201720182019202020212022
hidrogeologija42 1 2  
podzemna voda12     1
Pomurje1   111 
medzrnski vodonosnik 12     
podzemne vode12      
geologija11 1    
zaloge 2      
onesnaženje2       
vodonosniki11      
Slovenija    11  
tok podzemne vode    2   
vodostaji 1  1   
vodomerna postaja Haasberg 1  1   
poplave 1  1   
Planinsko polje 1  1   
Iški vršaj  1   1 
vodna bilanca11      
Dravsko polje 2      
odlagališče odpadkov1     1 
črpalni poizkus  1   1 
vodonosnik    1 1