Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Mihael Brenčič

Ključna beseda2015201620172018201920202021
hidrogeologija42 1 2 
Pomurje1   111
podzemna voda12     
podzemne vode12     
medzrnski vodonosnik 12    
geologija11 1   
Planinsko polje 1  1  
zaloge 2     
poplave 1  1  
Slovenija    11 
vodna bilanca11     
vodonosnik    1 1
onesnaženje2      
vodonosniki11     
tok podzemne vode    2  
vodostaji 1  1  
Iški vršaj  1   1
črpalni poizkus  1   1
vodomerna postaja Haasberg 1  1  
Dravsko polje 2