Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Viktor Grilc

Ključna beseda2007200820092010201120122013201420152016
diplomska dela1212521   
VKI1212512   
UNI1212232   
gradbeništvo  2 132  1
komunalni odpadki112 21    
recikliranje    121   
magistrska dela  2      1
predelava    111   
kompost   11     
stabilizacija    11    
industrijski odpadki  1 1     
odpadno blato  1  1    
komunalna čistilna naprava  1 1     
analiza nastajanja in ravnanja z odpadki  1 1     
kompostiranje  1 1     
bioplin  11