Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Anton Prosen

Ključna beseda200520062007200820092010201120122013201420152016
geodezija1761343     2
diplomska dela1761342      
UNI135541      
VSŠ 418 1      
podeželje 1433      1
magistrska dela   123  1  2
Slovenija  2211      
kmetijska zemljišča 2 111  1   
zakonodaja1  22       
prostorsko planiranje 1 3       1
zemljiški kataster   3 1      
razvoj podeželja 1 111      
prostorsko načrtovanje1   11     1
komasacija  11    1   
razvoj  111       
EU  12        
prenova 111        
gradbeništvo    2      1
naselja  1 11      
turizem  11       1
suburbanizacija  1  1      
urejanje naselja 11         
lastninska pravica   1 1      
urbanizacija podeželja     2      
avtocesta  1     1   
sprememba namembnosti 1   1      
zemljiška knjiga   1 1      
poselitev 1  1       
trajnostni razvoj   1       1
kmetijstvo 1         1
urejanje prostora1  1        
prostorski razvoj 1 1        
kategorizacija 1         1
zidanice 1         1