Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Samo Drobne

Ključna beseda20072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
geodezija24121225141    13
Slovenija   11211133542112
VSŠ24 212 4141     3
diplomska dela2412122          
delovna mobilnost    1112111321   
diplomska naloga       4141     3
TUN     142121      
funkcionalne regije    112  1   111 
GIS12          2    
občina   11 1   1     1
Intramax    1 2       11 
avtocesta  11           1 
prostorske analize       1    2    
občine         2  1    
funkcionalna regija       1   1 1   
prostorski interakcijski model       1  2      
Python       1    1   1
analiza   2            1
gravitacijski model     1 1        1
prostorske interakcije       1    1   1
regije    111          
vozači    111          
zemljiški kataster  11             
metoda TTWA           2     
obnovljivi viri energije            2    
functional regions      2          
geodesy      2          
graduation thesis      2          
gospodarstvo         2       
spol     1       1   
problem spremenljivih prostorskih enot          2      
delavci vozači   1 1           
funkcionalno urbano območje           2     
notranja selitev          2      
regionalna središča           2     
zemljišča  11             
CURDS              11 
funkcionalna območja           1   1