Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Samo Drobne

Ključna beseda2007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
geodezija24121225141    1
Slovenija   1121113354211
VSŠ24 212 4141     
delovna mobilnost    1112111321  
diplomska dela2412122         
TUN     142121     
diplomska naloga       4141     
funkcionalne regije    112  1   111
Intramax    1 2       11
GIS12          2   
občina   11 1   1     
funkcionalna regija       1   1 1  
prostorski interakcijski model       1  2     
prostorske analize       1    2   
občine         2  1   
vozači    111         
avtocesta  11           1
regije    111         
graduation thesis      2         
geodesy      2         
regionalna središča           2    
Python       1    1   
prostorske interakcije       1    1   
zemljišča  11            
metoda TTWA           2    
analiza   2            
delavci vozači   1 1          
gospodarstvo         2      
functional regions      2         
problem spremenljivih prostorskih enot          2     
gravitacijski model     1 1        
notranja selitev          2     
funkcionalno urbano območje           2    
zemljiški kataster  11            
CURDS              11
spol     1       1  
funkcionalna območja           1   1
obnovljivi viri energije            2