Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Boris Kompare

Ključna beseda2005200620072008200920102011201220132014201520162017
gradbeništvo68486  287 11
UNI4847322266   
diplomska dela595742236    
VKI2314222174   
pitna voda12321   1  11
diplomska naloga         6   
ultrafiltracija  11  1 2    
vodooskrba112 1        
čistilna naprava  12    1    
vodovodni sistem12      1    
disertacije1        1 11
umetno bogatenje11  1        
pretok 1  1 1      
tlak 1 11        
hidravlični model 1 11        
magistrska dela   11   1    
kalibracija 1  1   1    
VSŠ 11          
rastlinska čistilna naprava     1 1     
hidravlično dimenzioniranje     2       
komunalna odpadna voda     1 1     
male čistilne naprave   1   1     
Blejsko jezero 2           
čistilne naprave1      1     
monitoring  2          
HS11           
vertikalni podpovršinski tok      1  1   
horizontalni podpovršinski tok      1  1   
aktivno blato   1    1    
avtomatizirano modeliranje1        1   
rekonstrukcija 1 1         
rastlinske čistilne naprave      1  1   
kloriranje        11   
bazenska voda         1  1
nitrati 11          
hidravlični izračun 1  1        
UV svetloba    1       1
evtrofikacija1   1        
komunalna smer 2           
Fabiani 2           
Štanjel 2           
GIS podatki 1  1        
atrazin 1 1         
EPANET 2.0 1  1        
poraba 1  1