Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Tatjana Hodnik Čadež

Ključna beseda20092010201120122013201420152016201720182019
matematika       122 
medpodročno povezovanje   1 11 1  
IKT2  1       
računske operacije   2   1   
matematični problem    2  1   
merjenje    11 1   
predšolski otrok        111
kurikulum za vrtce     1  11 
verjetnostni račun2          
število nič   1   1   
učenje matematike       1 1 
koncept realistične matematike       11  
matematika v vrtcu     1   1 
bralna pismenost       1 1 
merske enote     1 1   
obdelava podatkov2          
projektno delo       11  
aktivno učenje   1    1  
učni pristop    1   1  
deljenje  11       
pojmi    2      
poštevanka   2       
ulomki   1   1