Številke

Tabela prikazuje ponavljanje ključnih besed vseh zaključnih del, pri katerih oseba sodeluje kot mentor. Tabela zajema ključne besede, ki se pojavijo vsaj dvakrat. Iz tabele je mogoče razbrati, kako so se tematike zaključnih del mentorja spreminjale skozi čas.

Oseba: Alenka Plemelj Mohorič

Ključna beseda201920202021
delovna terapija353
diplomska dela 53
zaposlitev 2 
paraplegija 2 
aktivnost2  
telesna dejavnost 11
preventiva11 
sedentarno vedenje  2
pisarniško delo  2